Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Nabór do przedszkoli zgodnie z harmonogramem

W poniedziałek /23 marca/ w Rudzie Śląskiej rusza nabór do przedszkoli. Od kilku lat przy rekrutacji wykorzystywany jest system elektroniczny. W obecnej sytuacji w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego został zniesiony obowiązek dostarczenia dokumentów
do przedszkola pierwszego wyboru w formie papierowej. Dokumenty można przesyłać w formie skanu lub fotografii.

Nabór na platformie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br.Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy już funkcjonujące rozwiązanie pozwalające złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola bez wychodzenia z domu. Wystarczyło zmodyfikować zasadę dotyczącą konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dotychczasowa procedura przewidywała konieczność złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. – Biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego proponujemy, aby rodzice przesłali te dokumenty w formie skanu lub fotografii na skrzynkę mailową przedszkola. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowe
j – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu, będą mogli dostarczyć dokumenty do przedszkola w wersji papierowej. Przed wejściami do budynków zostaną ustawione skrzynki, do których będzie można wrzucić, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją. Obok skrzynek będą też dostępne druki do wypełnienia. Apelujemy do rodziców i pracowników przedszkoli o zachowanie szczególnej ostrożności
i zasad bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków będzie można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. – We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Należy pamiętać, aby wniosek wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku przekazać
do przedszkola pierwszego wyboru – dodaje.

O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Nieprzekazanie w terminie od 23 marca do 6 kwietnia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

22 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do wybranego przedszkola, rodzic będzie musiał potwierdzić telefonicznie wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. Wolę uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic powinien potwierdzić do 27 kwietnia 2020 r. 30 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola.

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko nie zostało przyjęte do żadnego z wybranych przez rodziców przedszkoli, Prezydent Miasta Ruda Śląska pisemnie wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które będą posiadały wolne miejsca i przyjmą dziecko.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Źródło:UM Ruda Śląska

Możliwość komentowania jest wyłączona.