Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

02 kwietnia, 2020

Nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór ciągły wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wnioski można składać:

– za pośrednictwem platformy ePUPAP lub praca.gov.pl. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
– pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
– w siedzibie Urzędu.

Ze względu na obecną sytuację wynikającą z postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej.

źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Możliwość komentowania jest wyłączona.