Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Nagrodzono najbezpieczniejszych Pracodawców w województwie śląskim!

21 października 2021 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron nagrodził pracodawców z województwa śląskiego, biorących udział w XXVIII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, dla których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników.

W uroczystości uczestniczyli: p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach – Piotr Kalbron, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru – Janusz Grygierczyk, p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Organizacyjnych – Marek Dudek, p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawnych – Małgorzata Jędrzejczyk. W imieniu Głównego Inspektora Pracy w finale konkursu uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który odczytał list skierowany przez Panią Katarzynę Łażewską-Hrycko do pracodawców i uczestników finału Konkursu.

Główną ideą organizacji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest zachęcenie polskich przedsiębiorców do współzawodnictwa w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników.

W konkursie uczestniczą przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności oraz formach własności. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i centralnym.
Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 zatrudnionych.

W 2021 roku do I etapu konkursu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 24 pracodawców. Dziewięciu w kategorii do 49 zatrudnionych pracowników, siedmiu w kategorii od 50 do 249 zatrudnionych oraz ośmiu w kategorii powyżej 249 zatrudnionych.

Drugi etap rozgrywa się na szczeblu centralnym. Zwycięzcy tego etapu uhonorowani zostają statuetką Mecum Tutissimus Ibis. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu. Laureaci wpisywani są na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. Firmy te przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku polskich zakładów pracy.

Kapituła XXVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” przyznała 9 nagród dla najlepszych pracodawców z terenu województwa śląskiego w trzech kategoriach zatrudnienia.

W 2021 roku Kapituła Konkursowa przyznała następujące miejsca:


Nagrodzeni w I Kategorii – zakłady pracy do 49 zatrudnionych:

I miejsce – KIZO Sp. z o.o. z Katowic

II miejsce – BEST CLEAN Sabina Dudek, Rafał Dudek S.C. z Rybnika

III miejsce – Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami z Dąbrowy Górniczej

Nagrodzeni w II Kategorii – zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych:

I miejsce – APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich

II miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy Wspólna Pasja z Żor

III miejsce – Medicare Galenica Sp. z o.o. z Mysłowic

Nagrodzeni w III Kategorii – zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych:

I miejsce – ALSTOM KONSTAL S.A. z Chorzowa

II miejsce – TENNECO Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. z Gliwic

III miejsce – PRO-CARS GROUP Sp. z o.o. z Tychów


W uroczystym finale konkursu uczestniczyli posłowie na Sejm RP Pan Grzegorz Matusiak, Pan Maciej Konieczny oraz Pan Tomasz Olichwer, którzy wyrazili słowa uznania skierowane zarówno do pracodawców, dla których zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest priorytetem działania, jak również do pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Posłowie
w swoich wystąpieniach podkreślali rolę PIP w egzekwowaniu przepisów prawa pracy.

Na ręce Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Pana Piotra Kalbron przekazane zostały od osób zaproszonych, które nie mogły uczestniczyć w finale konkursu, listy gratulacyjne oraz życzenia, które zostały odczytane podczas uroczystości, między innymi od Ministra – Członka Rady Ministrów Pana Michała Wójcika, Posła na Sejm RP Pana Jerzego Polaczka oraz Senator RP Pani Haliny Bieda. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego list gratulacyjny odczytał Radny Województwa Śląskiego Zbigniew Przedpełski.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele administracji samorządowej, urzędów i instytucji państwowych, przedstawiciele oświaty, organizacji pracodawców, organizacji związkowych, społeczni inspektorzy pracy oraz pozostali przedstawiciele szerokiego grona partnerów z terenu województwa śląskiego współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, a także Duszpasterz Ludzi Pracy w Archidiecezji Katowickiej Ksiądz Ireneusz Tatura.

Gościem honorowym wydarzenia był członek Rady Ochrony Pracy, prof. UE dr hab. Jan Wojtyła – Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Profesor podziękował pracodawcom, dla których człowiek jest punktem centralnym, zwrócił uwagę na odpowiedzialność za rozwój osobowości pracowników, która tworzy wspólnotę pomiędzy pracodawcami i pracownikami, w szczególności tak istotną we współczesnym świecie. Przypomniał, że praca jest pod szczególną ochroną państwa, o czym zapisano w Konstytucji RP. Pogratulował Pracodawcom za działania kształtujące wrażliwość pracowników, nie tylko samymi przepisami, ale dobrym przykładem i siłą argumentu.

Źródło: OIP Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *