Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

16 kwietnia, 2020

Nauka zdalna w Katowicach – zakup 200 tabletów za 100 tys. zł

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 16 marca nauczanie realizowane jest na odległość. W ubiegłym miesiącu w Katowicach zakupiono 83 laptopy dla podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych. Teraz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupiono 200 tabletów dla kolejnych uczniów, by zamiast korzystać z materiałów drukowanych, przegotowywanych przez szkołę, mogli uczestniczyć komfortowo w zajęciach on-line.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 z Osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu – Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt miasta Katowice, dotyczący zakupu 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 szkół. Udało nam się pozyskać maksymalną kwotę dofinansowania, a tym samym doposażyć kolejnych uczniów w sprzęt ułatwiający naukę w czasach epidemii koronawirusa. Do tej pory uczniowie mieli dostęp do materiałów drukowanych przygotowywanych przez szkołę, dzisiaj otrzymali nowe tablety, które pozwolą komfortowo uczestniczyć w zajęciach on-line – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Projekt #zdalnaszkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety są uczniowie, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe i do tej pory musieli korzystać z matariałów drukowanych.

Komisja Europejska zezwoliła, aby zaoszczędzone do tej pory środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W związku z powyższym samorządy mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla nauczycieli oraz uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, z czego skorzystało również i miasto Katowice – powiedziała Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice. Wartość przyznanego grantu dla Katowic wynosi 100 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu na zakup komputerów miasto przeznaczyło 100,6 tys. zł. W ten sposób podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych mają komfortowy dostęp do nauczania on-line, który jest realizowany w każdej z placówek oświatowych w Katowicach. Katowickie placówki – zarówno przedszkola, jak i szkoły korzystają z różnych narzędzi, by realizować program edukacyjny on-line.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.