Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Nowa funkcjonalność terminali


Od połowy maja etatowi kontrolerzy biletów Zarządu Transportu Metropolitalnego posługują się nowymi terminalami. Teraz urządzenia te trafiły również do pozostałych kontrolujących – choć pierwotnie planowano, że stanie się to za kilka miesięcy. Od wprowadzenia terminali do użytku już zyskały one nową funkcjonalność – drukowanie potwierdzeń wniesienia opłaty w pojeździe.

W połowie maja etatowi kontrolerzy biletów otrzymali nowe, dodatkowe urządzenia kontrolerskie. Z ich użyciem kontrola odbywa się szybciej, a pasażerowie mają możliwość opłacania mandatu kartą płatniczą. – One nie tylko przyspieszają i ułatwiają proces kontroli. Dzięki nim pasażerowie mogą zapłacić karę za brak ważnego biletu kartą płatniczą. Po wprowadzeniu tego udogodnienia wielu pasażerów pytało nas, dlaczego tylko wybrani kontrolerzy posiadają takie urządzenia. Teraz każdy z naszych pracowników, zarówno etatowy, jak i nieetatowy, ma je na wyposażeniu – mówi Hubert Morawski z Wydziału Prasowego i Komunikacji z Pasażerem Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Nie minął jeszcze miesiąc ich użytkowania, a urządzenia te otrzymały nową funkcjonalność.

Pasażer wnoszący opłatę dodatkową w gotówce dotychczas otrzymywał wypisane ręcznie potwierdzenie uiszczenia opłaty dodatkowej i przewoźnego. Teraz możliwy jest wydruk takiego potwierdzenia przy użyciu nowego terminala. Dzięki temu dane dotyczące wniesionej opłaty od razu trafiają do naszych systemów teleinformatycznych – wskazuje Tomasz Musioł, zastępca naczelnika Wydziału Kontroli Biletów ZTM.

Jak podkreślają przedstawiciele ZTM pasażerowie coraz chętniej korzystają z nowej możliwości uiszczenia opłaty dodatkowej. – W trzy tygodnie pasażerowie wpłacili za pomocą kart płatniczych ponad 150 opłat dodatkowych, co stanowi ok. 30% wszystkich opłat „gotówkowych” – podkreśla Musioł.Liczba płatności kartą płatniczą stale rośnie. 4 czerwca było ich 24 – dodaje.
Zarząd Transportu Metropolitalnego podjął również działania zmierzające do powiększenia grona kontrolerów. – Wystąpiliśmy do Urzędów Pracy z pismem, w którym zwracamy się z prośbą o organizację staży dla osób bezrobotnych w Wydziale Kontroli Biletów ZTM. Planujemy przyjąć 15 stażystów. Jeżeli uznamy, że spełniają oni nasze oczekiwania, podejmiemy starania o ich zatrudnienie na etatach – przekazuje Morawski.
Źródło: ZTM

Możliwość komentowania jest wyłączona.