Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

O Pracowniczych Planach Kapitałowych

29 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja „PPK blisko Ciebie” dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wzięli w niej udział przede wszystkim zainteresowani PPK pracodawcy.

Wydarzenie realizowane zostało przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą Śląskim. Konferencja objęła prezentację najważniejszych założeń ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, będzie zobowiązany utworzyć pracowniczy plan kapitałowy (PPK). Najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników zostaną objęci nowymi przepisami 1 lipca 2019 roku.
Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *