“Weźże wpadnij do Krakowa” to oddolna i niezależna inicjatywa pracowników sektora turystyki, gastronomii oraz gałęzi powiązanych, będąca odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią i mająca na celu ponowne rozkręcenie branży, w sposób zrównoważony i kontrolowany. Społeczność krakowska zaprasza mieszkańców polskich miast do siebie. W spocie padają m.in. nazwy śląskich oraz dąbrowskich samorządów.