Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza


W Tychach zostanie zamontowanych 960 instalacji OZE. Realizacja programu wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania.

Łącznie w ramach programu: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” zamontowanych zostanie 960 instalacji, w tym:97kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane w 684 lokalizacjach (program zakłada, że można skorzystać z więcej niż jednego rozwiązania, np. instalacji PV wraz z pompą ciepła).
Prace potrwają 1,5 roku. Zgodnie z umową termin realizacji całego projektu to 31 grudnia 2021.
Cały projekt będzie kosztował ponad 23 miliony złotych, z czego blisko 90% (20, 9 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 10 % (ponad 2,3 mln złotych) będzie wynosił wkład własny miasta.  Na sesji Rady Miasta Tychy – w czwartek, 25 czerwca radni przyjęli uchwałę, w której zabezpieczono środki na realizację tego projektu.  

Możliwość komentowania jest wyłączona.