Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

24 września, 2020

OGŁASZAMY KONKURS!


Do wygrania karnet na masaż. Wygrywa 5 osób! Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy w komentarzu pod tym postem przekonać nas, dlaczego to właśnie do Ciebie powinna trafić nagroda. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Wyniki już 5 października!

Szczegóły dotyczące masażu można znaleźć klikając w poniższy link:
www.zdrowiewchorzowie.pl

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Śląska.tv z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 na ul. Zamkowej 8, posiadająca nr NIP 6452539545.
2. Fundatorem nagrody jest organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvslaska

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) napisanie w komentarzu pod postem, dlaczego to właśnie do Ciebie ma trafić nagroda
b) akceptacja regulaminu
3. Konkurs trwa od 24.09 (czwartek) do 05.10 (poniedziałek) do godz. 15.
Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia – wieczorem.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest karnet na masaż (wygrywa 5 osób).
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. (W tym przypadku zwycięzca wybierany jest ponownie).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wybierze 5 osób, które według niego udzieliły najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu. Warunki odbioru nagrody zostaną przedstawione po skontaktowaniu się zwycięzcy z organizatorem w wiadomości prywatnej.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.