Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

03 lutego, 2020

OGŁASZAMY KONKURS!

Do wygrania voucher o wartości 100zł na konsultację dietetyczną w poradni FitClinic oraz voucher na ćwiczenia Body Space od salonu kosmetycznego Beauty Studio.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
W jaki sposób dbasz o swoje ciało? I którą z tych dwóch nagród chciałabyś/ chciałbyś wygrać.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej slaska.tv.

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Śląska.tv z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 na ul. Zamkowej 8, posiadająca nr NIP 6452539545.
2. Fundatorem nagrody jest organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvslaska

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) odpowiedź na pytanie konkursowe
b) akceptacja regulaminu
3. Konkurs trwa od 03.02 (poniedziałek) do 07.02 (piątek) do godz. 11.
Wyniki zostaną ogłoszone 07.02 (piątek) o godz. 12.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 100zł na konsultację dietetyczną w poradni FitClinic oraz voucher na ćwiczenia Body Space od salonu kosmetycznego Beauty Studio.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. (W tym przypadku zwycięzca wybierany jest ponownie).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wybierze dwie osoby, które według niego udzieliły najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu. Warunki odbioru nagrody zostaną przedstawione po skontaktowaniu się zwycięzcy z organizatorem w wiadomości prywatnej.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.