Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

21 lutego, 2020

OGŁASZAMY KONKURS!

Do wygrania jedno podwójne zaproszenie do Bytomskiego Centrum Kultury na pokaz przedpremierowy filmu „W labiryncie” (piątek 28.02, godz. 20:30)

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w komentarzu pod tym postem odpowiedzieć na pytanie:
Jaki jest Twój ulubiony film i dlaczego?

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Śląska.tv z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 na ul. Zamkowej 8, posiadająca nr NIP 6452539545.
2. Fundatorem nagrody jest organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvslaska

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) odpowiedź na pytanie konkursowe
b) akceptacja regulaminu
3. Konkurs trwa od 21.02 (piątek) do 26.02 (środa) do godz. 15.
Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia – wieczorem.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie do Bytomskiego Centrum Kultury na pokaz przedpremierowy filmu „W labiryncie”.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. (W tym przypadku zwycięzca wybierany jest ponownie).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wybierze osobę, które według niego udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu. Warunki odbioru nagrody zostaną przedstawione po skontaktowaniu się zwycięzcy z organizatorem w wiadomości prywatnej.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.