Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

10 czerwca, 2020

Ogłaszamy konkurs!

Niedawno informowaliśmy na naszym portalu o mającym się niebawem ukazać nowym zbiorze poezji Janusz Muzyczyszyna. Ten trzeci w jego karierze tomik wierszy, zatytułowany Pamiętam cię jutro, jest znacznie obszerniejszy od poprzednich, liczył będzie około 100 stron i zgodnie z planem ma się ukazać na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Wiersze ozdobione są pięknymi grafikami autorstwa Roussany Alex-Nowalowskiej.

Autor w całości sam finansował to wydanie, wszystkie szczegóły na ten temat można znaleźć na jego stronie internetowej www.muzyczyszyn.pl oraz na stronie sklepu internetowego: https://sklep.mastermind.edu.pl/literatura/31-janusz-muzyczyszyn-pamietam-cie-jutro-przedsprzedaz.html. Przedsprzedaż już trwa, książka dostarczana będzie po dostawie nakładu z drukarni, czyli na początku lipca.
Śląska.tv jako patron medialny Janusza Muzyczyszyna ogłasza z okazji tej zbliżającej się premiery konkurs dla uważnych czytelników. Kto odwiedza profil autora na Facebooku nie powinien mieć problemu z prawidłową odpowiedzią.
Pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, otrzyma w nagrodę ten najnowszy tom wierszy, opatrzony osobistą dedykacją autora.

Pytanie brzmi: Ile opatrzonych tytułem wierszy znalazło się w zbiorze Pamiętam cię jutro?

Na odpowiedzi czekamy do dnia 30.06.2020r

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Śląska.tv z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 na ul. Zamkowej 8, posiadająca nr NIP 6452539545.
2. Fundatorem nagrody jest organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/tvslaska

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) odpowiedź na pytanie konkursowe
b) akceptacja regulaminu
3. Konkurs trwa od 10.06. (środa) do 30.06 (wtorek) do godz. 15.
Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze tego samego dnia – wieczorem.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest najnowszy tomik wierszy Janusza Muzyczyszyna „Pamiętam cię jutro”
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. (W tym przypadku zwycięzca wybierany jest ponownie).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator wybierze osobę, która udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu. Warunki odbioru nagrody zostaną przedstawione po skontaktowaniu się zwycięzcy z organizatorem w wiadomości prywatnej.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.