Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Polityka

12 stycznia, 2021

Ogólnośląskie porozumienie – „Ślonsko Sztama”

11 stycznia równo o godzinie 20:00 za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook opublikowane zostało ogólnośląskie porozumienie stowarzyszeń, organizacji, oraz polityków, osób prywatnych czy blogerów w kontekście promocji Spisu Powszechnego 2021 oraz możliwości deklarowania narodowości śląskiej oraz języka śląskiego.

 

Sygnatariuszami porozumienia są m.in. Europoseł Łukasz Kohut, Senator Marek Plura, Posłanka Monika Rosa oraz Poseł Maciej Kopiec. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch wersjach językowych: śląskiej i polskiej. Stanowi ono wstęp do znacznie szerzej zakrojonej akcji informacyjnej, w trakcie której organizacje, osoby prywatne ale także osoby ze świata sztuki i kultury namawiać będą osoby poczuwające się do śląskiej tożsamości etnicznej, do wzięcia udziału w Spisie Powszechnym 2021.

„Bardzo się cieszę, że w tak ważnych dla Ślązaków i Ślązaczek sprawach jak właśnie tożsamość śląska i język śląska organizacje śląskie mówią jednym głosem. To dla mnie zaszczyt współpracować w takim gronie jak Senator Marek Plura, Poseł Monika Rosa, Poseł Maciej Kopiec, Śląska Partia Regionalna, Ślązoki Razem, Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, Nasz wspólny Śląski Dom, Pro Loguela Silesiana, Przymierze Śląskie, Ruch Autonomii Śląska, Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum, Stowarzyszenie osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenie Otwarty Śląsk, Śląskie Perły, Ślonsko Ferajna, Tuu.netdi, Uotwarty Slonsk, Wachtyż, World Sielsian Congress, Związek Aktywistów Śląskich, Belekaj.” – powiedział Łukasz Kohut Poseł do Parlamentu Eyropejskiego.
Poniżej publikujemy porozumienia w dwóch wersjach językowych: polskiej i śląskiej.

 

Porozumienie

My niżej podpisane i podpisani, działając w imieniu organizacji, które reprezentujemy bądź w imieniu własnym, zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne, działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.

Zobowiązujemy się również do partnerskiej współpracy przy realizacji powyższych celów tak wspólnie w obrębie tej akcji, jak i indywidualnie.
Wszystkie nasze działania i akcje opisane będą na stronie slonzoki.pl

 


Ugodaniy

My niżyj podpisane a podpisani, we mianie ôrganizacyjōw, kere nas posłały, abo we mianie nas samych, ôbiecujymy robić spōlnie przi prōmocyji możebności ôpedzynio sie za ślōnskim poczuciym a ślōnskim jynzykym we Nacyjowym Spisie Wszecôbecnym Ludzi a Kwatyrōw, rychtowanym we Polsce ôd 1 kwiytnia do 30 czyrwnia 2021 roku.

We rōmach naszego ugodanio bydymy rychtować tak spōlne, jak i ôsobne akcyje, kere prōmować bydōm możebność ôpedzynio sie we formularach spisowych za ślōnskōm nacyjowościōm a ślōnskim jynzykym. Pokludzymy akcyje, kere bydōm pokazować prawidła udziału we Spisie. Dlo fachowego sparcio technicznego a praktycznego, przidymy ku ludziōm, kerzi chcōm sie spisać we Spisie, a niy majōm takij możebności – ludzie starsi, ze niymocōm, a tyż ci ôdcofnyci cyfrowo. Bydymy tyż wachować, coby Spis kludzōny bōł noleżnie.

Ôbiecujymy tyż po przocielsku robić spōlnie przi ôpisanych sam cylach, tak do kupy we rōmach tej akcyje, jak tyż i kożdy przed sia.
Cołko nasza robota a akcyje ôpisane bydōm na strōnie slonzoki.pl

(-) Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut
(-) Senator RP Marek Plura
(-) Posłanka na Sejm RP Monika Rosa
(-) Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec

Partie:
(-) Śląska Partia Regionalna
(-) Ślonzoki Razem

Stowarzyszenia, organizacje, blogerzy i inni:
(-) Belekaj.eu
(-) Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich
(-) FEST
(-) Nasz Wspólny Śląski Dom
(-) Pro Loquella Silesiana
(-) Przymierze Śląskie
(-) Ruch Autonomii Śląska
(-) Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum
(-) Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
(-) Stowarzyszenie Otwarty Śląsk
(-) Śląskie Perły
(-) Ślonsko Ferajna
(-) Tuudi.net
(-) Uotwarty Ślonsk
(-) Wachtyrz
(-) World Silesian Congress
(-) Związek Aktywistów Śląskich
Źródło: Biuro Krajowe Posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza KOHUTA

Możliwość komentowania jest wyłączona.