Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

19 czerwca, 2018

Ogromna szansa dla Bytomia i Radzionkowa

Zarząd Województwa Śląskiego wyłonił projekty, które otrzymają dofinansowanie na poprawę usług społecznych i zdrowotnych. Wśród wybranych znalazły się projekty miast – Bytomia i Radzionkowa.

Pula dofinansowań wyniosła ponad 30 mln złotych. W ramach tej kwoty powstaną nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym wsparcia dziennego, jak np. świetlica środowiskowa na Rozbarku czy też te położone bezpośrednio przy bytomskich szkołach (Szkole Podstawowej nr 3, 5 i 6) a także przy Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bytomiu. Wsparcie finansowe objęło również specjalistyczną pomocą osoby wykluczone i ubogie. Dotyczy ono również osób chorych psychicznie. Dla poprawy trudnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży w tych poprzemysłowych miastach wdrożona zostanie akcja „Podwórka bez przemocy”. Na aktywizacje społeczeństwa, w tym seniorów również przeznaczono fundusze.

Jak powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego:

 Rewitalizacja miast, aby była skuteczna, wymaga oprócz inwestycji w infrastrukturę także działań na rzecz zmian w strukturze społecznej. Chodzi tutaj o stworzenie mechanizmów aktywizacji i wsparcia tych grup mieszkańców, na których niekorzystnie odbiła się transformacja przemysłu. Projekty Bytomia i Radzionkowa to przykład zaangażowania w rozwiązanie tego typu problemów społecznych.

 

Źródło: Śląskie.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.