Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

13 czerwca, 2022

Ostatnie tygodnie na zgłoszenie do CEEB!

Kończy się czas na zgłoszenie użytkowanego źródła ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele i zarządcy budynków muszą to zrobić do 30 czerwca. Tymczasem w Rudzie Śląskiej dla ponad połowy objętych obowiązkiem nieruchomości deklaracje nie zostały jeszcze złożone.

Obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do CEEB nie należy lekceważyć, ponieważ ustawa przewiduje grzywnę za jego niewypełnienie lub przekroczenie terminu. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. W Rudzie Śląskiej deklaracje powinny być złożone dla 13 545 punktów adresowych. W systemie znajdują się obecnie deklaracje dla niespełna 5,5 tys. punktów, czyli 40%. Na wprowadzenie czeka około 2 tys. deklaracji wypełnionych w formie papierowej, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że część z nich może dotyczyć tych samych punktów adresowych.

Termin 30 czerwca 2022 r. dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione
przed wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli przed 1 lipca 2021 r. Natomiast dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Podobnie jest w przypadku zmiany źródła ciepła.

Deklarację do CEEB najprościej można złożyć online na stronie https://ceeb.gov.pl/. Można również złożyć papierowy dokument w Urzędzie Miasta.

Warto także pamiętać, że złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest jednym z warunków uzyskania wyższego dodatku osłonowego, który ma zniwelować rosnące ceny energii.

W zarejestrowanych deklaracjach w Rudzie Śląskiej najczęściej występuje kategoria kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy (2903), a następnie kominek/”koza”/ogrzewacz powietrza (1772), ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny (1494), kocioł na paliwo stałe zasypowy (1114), kocioł na paliwo stałe z podajnikiem (1068), miejska sieć ciepłownicza (850), trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa (480), pompa ciepła (343), piec kaflowy (213). Liczby nie sumują się do łącznej liczby deklaracji, ponieważ jeden dokument może obejmować więcej niż jedno źródło ciepła.
Źródło: UM Ruda Śląska
Zdjęcie:pixabay

Możliwość komentowania jest wyłączona.