Katowice, dnia 29 października 2018

Zarząd Śląskiej Partii Regionalnej dziękuje ponad pięćdziesięciu tysiącom wyborców, którzy oddali swe głosy na listy naszego komitetu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa śląskiego, a także tym, którzy poparli naszych kandydatów do rad gmin i powiatów oraz do sejmiku województwa opolskiego. Głosy te są tym cenniejsze, że wobec fatalnego błędu popełnionego przy rejestracji komitetu, skutkującego obecnością na karcie do głosowania jedynie skrótu nazwy naszej partii, ich oddanie wymagało nie tylko przemyślanej decyzji, ale i determinacji. Mamy świadomość, że z naszej winy kilkadziesiąt tysięcy zdezorientowanych śląskich wyborców głosowało na komitet, który wprawdzie nie przeprowadził zauważalnej kampanii, nie wystawił też na swych listach rozpoznawalnych postaci, jednak posłużył się pełną, wyrazistą nazwą. Tym, którzy mają dziś poczucie spowodowanej naszym błędem porażki i z obawą myślą o przyszłości ruchu śląskiego, winni jesteśmy przeprosiny, przede wszystkim jednak rzetelną analizę przyczyn obecnego stanu i wskazanie drogi do sukcesu w wyborach samorządowych roku 2023.

Wyniki wyborów pokazały, że znacząca część mieszkańców regionu, mimo polaryzacji wymuszanej przez dwa główne bloki partyjne, dążące do zawłaszczenia całej sceny politycznej, gotowa jest poprzeć ugrupowania śląskie. Jest zatem przestrzeń dla rozwoju partii regionalnej, która będzie reprezentacją szeroko rozumianych śląskich środowisk. Okazało się jednak również, jak naiwne było z naszej strony założenie, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy uda się przy pomocy entuzjazmu i skromnych środków zbudować nową markę, która w życiu politycznym regionu zajmie miejsce zasłużonego Ruchu Autonomii Śląska. Jako liderzy ugrupowania ponosimy odpowiedzialność za tę brzemienną w skutki sytuację i gotowi jesteśmy ponieść polityczne konsekwencje naszej decyzji.

Naszym głównym zadaniem w najbliższych tygodniach jest przygotowanie kongresu Śląskiej Partii Regionalnej, który wybierze nowe władze. W dłuższej perspektywie jako swój obowiązek postrzegamy wykreowanie nowych liderów, którzy za pięć lat zdolni będą poprowadzić ruch śląski do wyborczego zwycięstwa. Jesteśmy przekonani, że po wyciągnięciu wniosków z popełnionych przez nas błędów, taki sukces będzie możliwy. Stajemy dziś przed społecznością regionu świadomi zmarnowanej z naszej winy szansy, ale również gotowi do ciężkiej pracy nad odbudową wiarygodności i znaczenia ruchu śląskiego.

W imieniu Zarządu

/-/

Marek Nowara
Przewodniczący Zarządu
Śląskiej Partii Regionalnej