Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Górnośląskie zamiast śląskiego – oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej

edf

oświadczenie ŚPR
Górnośląskie zamiast śląskiego – oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej
Śląska Partia Regionalna postrzega inicjatywę zmiany nazwy województwa śląskiego
na śląsko-małopolskie, podniesioną przez grupę lokalnych stowarzyszeń, jako zachętę do dyskusji
o sprawach wykraczających swym znaczeniem poza kwestię administracyjnej nomenklatury.
Środowiska śląskich regionalistów od lat postulują zasadniczą zmianę postrzegania przez władze
Rzeczypospolitej potencjału tradycyjnych tożsamości, związanych z historycznymi krainami,
współtworzącymi państwo polskie w jego obecnym kształcie. W tożsamościach tych widzieć należy
nie zagrożenie, lecz szansę na twórcze wykorzystanie społecznej energii. Niestety, myślenie to nie
legło u podstaw reformy administracyjnej z roku 1999, której twórcy zlekceważyli więzi historyczne
i kulturowe, a często także wolę samych zainteresowanych – mieszkańców ziem, przypisywanych
arbitralnie w rządowych gabinetach do nowych jednostek. W efekcie Górny Śląsk podzielony został
między dwa województwa, a jego wschodnią część złączono w jednym administracyjnym tworze
z ziemiami małopolskimi. Z perspektywy czasu oczywistym jest, że błędem było utrzymanie
województwa opolskiego o niewielkiej populacji, należącego przy tym do najszybciej
wyludniających się w Polsce.
Doświadczenia dwudziestu lat obowiązywania obecnego podziału państwa stanowić
powinny podstawę do wniosków, które nie ograniczą się do zmiany nazwy województwa. Zamiast
dostosowywać tę ostatnią do obecnego kształtu jednostki administracyjnej, postąpić należy
odwrotnie, scalając podzielone dziś ziemie górnośląskie, a mieszkańców pogranicza śląsko-
małopolskiego pytając o wolę pozostawania w granicach województwa górnośląskiego.
Rozwiązanie takie pozwoli z jednej strony zapobiec rozmywaniu śląskości, z drugiej uniknąć
poczucia arbitralnego włączania do śląskiej wspólnoty mieszkańców obszarów o odmiennym,
historycznie ukształtowanym kulturowym obliczu.
W imieniu Śląskiej Partii Regionalnej
Marek Nowara – Przewodniczący Zarządu

Możliwość komentowania jest wyłączona.