Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Pierwszy Punkt Kontaktowy Europe Direct dla mieszkańców całego regionu!

Pytania dot. Unii Europejskiej, zielonej transformacji Śląska, możliwości aplikowania o środki, czy staży unijnych, to tylko część pytań, z którymi przyjdzie się zmierzyć nowemu Punktowi Kontaktowemu Europe Direct – Śląskie. Jest to pierwszy Punkt Kontaktowy w naszym regionie, który już od maja obejmie swoim zasięgiem całe Województwo Śląskie, a poprowadzi je Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
Stowarzyszenie „Pro Silesia” wygrało w konkursie Komisji Europejskiej i już niebawem rozpocznie swoją działalność jako Punkt Kontaktowy Europe Direct – Śląskie. Misją punktów kontaktowych jest nie tylko informowanie o bieżącej działalności i priorytetach instytucji unijnych czy korzyściach płynących z naszego członkostwa we wspólnocie Europejskiej, ale przede wszystkim prowadzenie dialogu z mieszkańcami naszego regionu. W praktyce oznacza to, iż każdy będzie mógł zwrócić się z pytaniem do Europe Direct- Śląskie, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej na to pytanie odpowiedzieć – dodaje, kierownik Punktu, Karolina Dutkiewicz-García.
W ramach punktu kontaktowego zaplanowano szereg wydarzeń i inicjatyw skierowanych do wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego. We współpracy z Członkami Stowarzyszenia oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowane zostaną m.in. dni informacyjne nt. funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE, panele obywatelskie, zielone konkursy dla szkół czy utworzone zostaną mobilne punkty kontaktowe, które obecne będą na najważniejszych regionalnych imprezach. Aby dotrzeć do najszerszego grona odbiorców, Stowarzyszenie planuje zaprosić do współpracy znane postaci ze świata sztuki, kultury, polityki i sportu pochodzące z naszego regionu, natomiast na co dzień misję Punktu Kontaktowego Europe Direct – Śląskie wspierać będą Posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Jerzy Buzek oraz dr Jan Olbrycht, a także Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów – Ewa Kulisz, Stowarzyszenie BoMiasto, Klub Myśli Ekologicznej oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude z Chorzowa.
Wygrana w konkursie to duże wyróżnienie dla Stowarzyszenia. Komisja Europejska doceniła nasze dotychczasowe regionalne i europejskie osiągnięcia, unikatowy charakter działalności, rozbudowaną sieć współpracy oraz doskonałe rozumienie wyzwań regionalnych w kontekście kompetencji i priorytetów UE – podkreślił prof. Wiesław Banyś, Prezes Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” powstało w 2017 r. Od początku swej działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego działalności zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.
Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą.
Jako regionalny think tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu.

Źródło: Stowarzyszenie „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd

Możliwość komentowania jest wyłączona.