Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Pomoc dla przedsiębiorców realizowana w ramach Tarczy antykryzysowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na bezpłatne szkolenie online „Pomoc dla przedsiębiorców realizowana w ramach Tarczy antykryzysowej”, które odbędzie się 5 marca 2021 r. od 10:00 do 12:00. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia udzielanego przez obie instytucje.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

5 marca 2021 r. od 10:00 do 12:00

10:00 Przywitanie gości
10:10 – 10:30 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach:
1. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)
2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych (art.15zzd i 15zzda)
3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)
5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)

10:30 – 11:10 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:
1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w ramach środków Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych:
◦ pracowników z określonych branż – art. 15gga
◦ pracowników nieobjętych przestojem – art. 15gg
◦ pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy – art. 15g

11:10 – 12:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie:
1. Podstawa prawna
2. Ponowne świadczenie postojowe
◦ kto może ubiegać się o ponowne świadczenie postojowe?
◦ jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać ponowne świadczenie postojowe
◦ wysokość ponownego świadczenia postojowego
◦ jak złożyć wniosek RSP-DD7?
◦ termin, do którego należy przesłać do ZUS wniosek o ponowne świadczenie postojowe
3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
◦ kto może ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r.?
◦ kto może ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021r.?
◦ jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.?
◦ termin do którego należy przesłać do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek
◦ jak złożyć wniosek RDZ-B7?

Dla uczestników weinarium w godzinach od 12:00 – 14:00 odbędzie się dyżur telefoniczny. Za dane zagadnienie odpowiada konkretna instytucja pod numerem telefonu:
PUP Katowice: (32) 479 8 574/570/568
WUP Katowice: (32) 757 33 36
ZUS: (32) 349 05 55

Zgłoszenia: przyjmujemy do 3 marca br. na adres email: przedsiebiorcy@pup.katowice.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.

ZAPRASZAMY

Źródło: ZUS
Zdjęcie: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *