Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Ponad 10 mln zł dodatku solidarnościowego w województwie śląskim


Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły ponad 10,3 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego. Świadczenie trafiło do 8,2 tys. osób w naszym regionie. Częściej o dodatek ubiegają się kobiety niż mężczyźni, a najwięcej wniosków złożyły osoby w wieku od 26 lat do 35 lat. Oddział ZUS w Chorzowie wypłacił dodatek 996 wnioskodawcom na kwotę bliską 1,3 mln zł.

– Do sześciu oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło ponad 11 tysięcy wniosków. Zrealizowano wypłatę ponad 8,2 tys. świadczeń. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a sprawny przebieg obsługi jest w dużej mierze zasługą elektronicznego wniosku. Jednak są też takie, które wymagają analizy, chociażby z powodu braku wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
W całym kraju zrealizowano wypłaty dla 53 tys. wnioskodawców na łączną kwotę 66,2 mln zł.
Więcej kobiet niż mężczyzn
W większości o świadczenie ubiegają się kobiety, stanowią one aż 57 procent wnioskodawców. Jeśli chodzi o przedział wiekowy to największą grupę wnioskodawców stanowią osoby w wieku 26-35 lat – ponad 33 proc. Drugą sporą grupą osób starających się o to świadczenie są klienci ZUS w wieku od 36 do 45 lat -ponad 24 procent . Osoby powyżej 60. roku życia stanowią jedynie nieco ponad 2 procent wszystkich wnioskodawców.
Dla kogo świadczenie
O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu epidemii koronawirusa rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
Maksymalnie trzy razy
Dodatek wynosi 1,4 tys. zł. Wypłacany jest maksymalnie przez trzy miesiące, a wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Świadczenie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy ZUS opłaca składkę emerytalną i rentową, a także zdrowotną. Składki nie pomniejszają jednak wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. Kwota dodatku jest wypłacana w całości.
Wnioski tylko przez PUE ZUS
O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji – dodaje rzeczniczka.
Źródło: ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *