Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

10 września, 2020

Ponad 66 mln złotych dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez Covid-19

Ponad 66 milionów złotych trafi do firm z województwa śląskiego, które wnioskowały o wsparcie działalności w specjalnym konkursie dedykowanym przedsiębiorstwom poszkodowanym w wyniku kryzysu zdrowia publicznego. Nabór uruchomiony w trybie przyspieszonym 28 kwietnia cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorstw z naszego regionu.

Przystępne zasady, nowe kryteria, premiujące branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii Covid-19, możliwość finansowania z dotacji kosztów bieżących, spowodowały bardzo duży napływ wniosków, których liczba rosła przy kolejnych rundach. Druga tura zakończyła się wynikiem 278 wniosków na łączną wartość wsparcia przekraczającą 156 mln złotych. Dostępna alokacja w II rundzie pozwoliła na wybór do dofinansowania 111 wniosków. Wśród wybranych przedsięwzięć najwięcej dotyczy branży gastronomicznej, turystycznej, usług i rozrywki oraz medycyny. Warto zaznaczyć, że to kolejne rozstrzygnięcie, które daje szansę na utrzymanie konkurencyjności, dywersyfikację produkcji, zachowanie miejsc pracy czy inwestycje pozwalające zabezpieczyć niepewną przyszłość.
14 września o godz. 13.30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej odbędzie się uroczyste wręczenie promes umów o dofinansowanie oraz spotkanie Zarządu Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w II rundzie konkursu.

Konkurs „Inwestycje w MŚP”
Województwo Śląskie, w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 zareagowało szybko i jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z kwotą ponad 1 mld złotych. III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. W marcu, przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy. III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą województwo śląskie wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.
Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski np. na kwoty kilku tysięcy złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 % kosztów kwalifikowalnych.
Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Pula na konkurs została tym samym zwiększona o 148 mln złotych, następnie w ramach drugiej odsłony Śląskiego Pakietu dla Gospodarki zostały przeznaczone dodatkowe fundusze w wysokości 50 mln złotych na dofinansowanie złożonych projektów. Obecnie całkowita alokacja wynosi 270 mln złotych.

Źródło: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Możliwość komentowania jest wyłączona.