Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Posadzili las, zadbali o środowisko naturalne

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”. Dlatego też, by cel ten osiągnąć tarnogórscy penitencjarzyści niezmiennie prowadzą wobec skazanych zindywidualizowane oddziaływania resocjalizacyjne, uwzględniając przede wszystkim pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe, a także podtrzymywanie kontaktów ze światem zewnętrznym.

I to właśnie z myślą o kształtowaniu wśród skazanych społecznie pożądanych postaw, w dniu dzisiejszym [14.05.2021r.] pięciu z nich wzięło udział akcji sadzenia lasu, na terenie Leśnictwa – Strzybnica.

Kolejny obszar współpracy

Projekt sadzenia lasu przez skazanych jest kontynuacją współpracy Nadleśnictwa – Brynek oraz Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, rozpoczętej z początkiem bieżącego roku. To bowiem w styczniu tego roku administracja tarnogórskiej jednostki penitencjarnej przekazała Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Nadleśnictwa w Brynku kilkadziesiąt budek lęgowych dla ptaków, które zostały wykonane przez więźniów uczestniczących w kursach zawodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Dziś otwarty został kolejny obszar współpracy pomiędzy Służbami – Więzienną i Leśną. Współpracy mającej na celu zarówno oddziaływania resocjalizacyjne, jak i dbałość o środowisko naturalne.


Ekologia powinna być trendem, nie modą

Leśnicy z Brynka przed rozpoczęciem sadzenia drzew zaprezentowali uczestnikom akcji zasady gospodarki leśnej oraz zasoby leśne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych okolicznych lasów, a także wyjaśnili z jakimi wyzwaniami i problemami borykają się w swojej codziennej pracy.
Celem dzisiejszej akcji było również uświadomienie jej uczestnikom znaczenia lasów, potrzeby ich pielęgnacji i sprzątania. – „Działania resocjalizacyjne takie jak ta dzisiejsza akcja sadzenia drzew niosą ze sobą kształtowanie wśród więźniów postaw proekologicznych. Jako administracja jednostki penitencjarnej chcemy wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko. Chcemy też im uświadomić, że troszcząc się o środowisko naturalne, troszczą się tym samym o własne zdrowie” – wyjaśnia kpt. Roman Malchrzyk, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

1000m2 lasu więcej

W ramach wspólnego projektu sadzenia lasu, skazani pod nadzorem leśników z Brynka oraz funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej z „Miasta Gwarków” zasadzili 300 sadzonek dębu szypułkowego na obszarze 10 arów.
W ten sposób przybyło 1000 metrów kwadratowych strzybnickiego lasu, położonego przy ciągu stawów paciorkowych – pełniących nie tylko funkcje retencyjne i przeciwpożarowe, a więc użytkowe. Te 1000 metrów zasadzonego przez skazanych lasu, to także fragment kompleksu leśnego, będącego miejscem rekreacyjno – turystycznym dla mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic.


Zawsze jest odpowiednia pora

Projekt akcji sadzenia przez skazanych lasu narodził się w związku z nadchodzącymi Dniami Lasu i Zadrzewiania [1-7 czerwiec]. Ktoś powie: „czy to trochę nie za wcześnie by obchodzić dni lasu?”. Może i będzie miał rację, ale pora by zadbać o środowisko naturalne, a tym samym o nas samych jest zawsze, nie zaś od święta!
Jak powiedział jeden z uczestników akcji sadzenia lasu: „osadzonym również leży na sercu dobro przyrody oraz ekologia, dlatego zawsze chętnie się zgłaszają do takich akcji”.

Będziemy wspierać leśników

Współpraca Nadleśnictwa – Brynek oraz Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach i doświadczenia wyniesione z dotychczas przeprowadzonych projektów, jednoznacznie wskazują, że taka „ekologiczna” forma oddziaływań na skazanych sprzyja pracy resocjalizacyjnej. Zaangażowanie skazanych oraz obserwowane efekty pracy wychowawczej pozwalają stwierdzić, że działania podejmowane zarówno przez Służbę Więzienną jak i leśników mogą liczyć na dalsze wsparcie funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej ze „Srebrnego Miasta”.

zdjęcia i tekst:
kpt. Roman MALCHRZYK
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Aresztu Śledczego
w Tarnowskich Górach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *