Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach

23 czerwca 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.

Podczas posiedzenia Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach – Przewodniczący Rady wręczył akt powołania w skład Rady Dariuszowi Trzcionce – Wiceprzewodniczącemu Forum Związków Zawodowych, Przewodniczącemu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członkowi Rady Ochrony Pracy.

Tematem przewodnim posiedzenia były zagadnienia dotyczące Legalności zatrudnienia cudzoziemców. Nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przedstawił prezentację nt. „Legalności zatrudnienia cudzoziemców”. Ponadto przedstawiciel Sekcji Prewencji i Promocji zapoznał uczestników posiedzenia z prezentacją na temat realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy programu prewencyjnego pod nazwą: „Działania prewencyjno-promocyjne na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP”.

W trakcie posiedzenia omówiono kierunki działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także poruszono najistotniejsze problemy związane z legalnością zatrudnienia. W rzeczowej dyskusji uczestnicy posiedzenia podkreślali duże zaangażowanie Polaków do niesienia pomocy obywatelom Ukrainy, co przekłada się bezpośrednio na szybką adaptację cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ponadto podczas dyskusji zwrócono uwagę na problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, jak również doceniono rolę inspekcji pracy, która nie tylko prowadzi czynności kontrolne, ale również organizuje wiele działań promocyjno-prewencyjnych i wspiera merytorycznie pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach podkreślił, że „Państwowa Inspekcja Pracy w ramach działań prewencyjno-edukacyjnych regularnie inicjuje współpracę z podmiotami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców”. Poinformował członków Rady, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach organizuje specjalistyczne szkolenia dla pracodawców mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy. Ponadto zwrócił uwagę na istotny aspekt związany z prowadzeniem działalności w zakresie edukowania cudzoziemców, tym obywateli Ukrainy, wykonujących pracę na terytorium Polski bądź też chcący podjąć zatrudnienie, mającej na celu poinformowanie ich o przysługujących im prawach w związku z podjęciem zatrudnienia na terenie Polski. Jak wskazał, w działania te doskonale wpisuje się realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach projekt informacyjny „Pierwsza praca – pierwszy krok”, którego celem jest kształtowanie świadomości osób wkraczających na rynek pracy. „W tych szczególnych okolicznościach związanych ze zwiększoną liczbą osób migrujących na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy nasze działania jawią się jako niezbędne i konieczne” – powiedział Piotr Kalbron.

Spotkanie było kolejną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz platformą do wypracowania planu działań w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców.

W posiedzeniu Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy uczestniczyli:

– prof. dr hab. Jan Wojtyła – Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, Członek Rady Ochrony Pracy,
– Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, członek Rady Ochrony Pracy.
– Piotr Dobosz – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie,
– Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz – Wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Śląsk,
– Beata Kaczmarek – Prezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach,
– Marek Bogusz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie,
– Piotr Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,
– Jacek Zając – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *