Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Powrót trójki a piątka miesiąc później


Fot. Mateusz Wieczorek

Prace modernizacyjne torowiska tramwajowego w centrum Zabrza zmierzają ku końcowi. Pierwszym symptomem zbliżającego się końca prac jest przywrócenie ruchu tramwajów linii nr 3 do Mikulczyc. To nastąpi już w najbliższy poniedziałek 16 marca, choć w poprzedzający go weekend pojawią się dodatkowe utrudnienia. Na powrót linii nr 5 na pełną trasę trzeba będzie poczekać do połowy kwietnia.

Od 1 kwietnia 2019 r. tramwaje linii nr 3 kursują na zmienionej trasie między pętlą w Makoszowach, a zajezdnią w Gliwicach. Taka zmiana wprowadzona została na czas prowadzonej modernizacji układu torowego w rejonie ul. Wolności, Powstańców Śląskich, Religii i pl. Teatralnego. – Od pewnego czasu Wykonawca zapewniał, że w połowie marca zaawansowanie prac będzie na tyle duże, że będzie możliwe przywrócenie ruchu „trójki” do Mikulczyc i do tego się przygotowywaliśmy. Dziś możemy potwierdzić, że od poniedziałku tramwaje linii nr 3 wrócą na swoją stałą trasę – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Zanim tak się stanie, w weekend demontowane będą rozjazdy technologiczne na torowisku w ul. Wolności. w związku z tym od godz. 7:00 w sobotę 14.03.2020 r. do godz. 23:00 w niedzielę 15.03.2020 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu tramwajowego:

• tramwaje linii nr 1 będą kursować w relacji: Zabrze Zaborze pętla – Ruda Śląska Chebzie pętla;
• kursowanie linii nr 3 i 4 zostanie zawieszone;

na odcinkach wyłączonych z kursowania tramwajów będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-3 i T-4.

Od pierwszych kursów wyjazdowych w poniedziałek 16.03.2020 r. linia nr 3 będzie kursować w swojej stałej relacji: Makoszowy pętla – Mikulczyce pętla, jednak nie jest to jednoznaczne z zakończeniem prac w tym rejonie. – Wykonawca ma jeszcze sporo zadań do wykonania, żebyśmy mogli mówić o końcu modernizacji. Wszystko wskazuje na to, że po Wielkanocy będziemy mogli przywrócić na pełną trasę linię nr 5. Mamy nadzieję, że tak się faktycznie stanie – podkreśla Andrzej Zowada.

Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.
Źródło. Tramwaje Śląskie S.A.

Możliwość komentowania jest wyłączona.