Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

29 października, 2020

Prezydent Marcin Krupa przedstawił Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0


• Katowice wdrażają pakiet pomocowy dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki
• Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 to 4 filary:
◦ Zwolnienie z czynszu najmu w miejskich lokalach użytkowych
◦ Zwolnienie z czynszów dzierżawnych
◦ Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
◦ 50% zwolnienie z opłaty za wywóz i odbiór odpadów

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego czy parków rozrywki. W związku z tym prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0.
– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenia treningów online nie ma szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat. W Katowicach mamy ponad 28 tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. To między innymi dzięki tym firmom Katowice tak prężnie rozwijały się w ostatnich latach. Dlatego mając na uwadze aktualną sytuację podjąłem decyzję o wdrożeniu na miesiąc Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki – mówi prezydent Marcin Krupa. – Celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Pandemia kiedyś się skończy i znów zaczniemy chodzić masowo do restauracji, na siłownie czy różne zajęcia sportowe. Dlatego chcemy pomóc katowickim przedsiębiorcom tym trudnym dla nich czasie. Rozwiązania zawarte w naszym pakiecie są podobne do tych, które wdrożyliśmy wiosną w pakietach osłonowych adresowanych do przedsiębiorców, NGO i sektora kultury. Warto podkreślić, że opracowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami politycznymi – z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.
4 FILARY KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY 2.0
Pierwsze dwa filary KPP 2.0 adresowane są do przedsiębiorców którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów.
Pierwszy filar polega na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi filar, analogiczny do pierwszego, dotyczy czynszów dzierżawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku także nastąpi zwolnienie z czynszu dzierżawnego na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznacza możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów na okres jednego miesiąca dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.
JAK SKORZYSTAĆ Z KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY 2.0?
Katowicki Pakiet Przedsiębiorczości opiera się na kilku regulacjach prawnych i wymaga podjęcia różnych działań. – Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Chciałbym też podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, iż proponowany Program nie załatwi wszystkich problemów, jednakże deklarujemy jego sprawną realizację tak aby realna pomoc jak najszybciej trafiła do zainteresowanych. Informacje o uruchomieniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 będziemy także rozsyłać do podmiotów potencjalnie nim zainteresowanych, tak, by możliwie szybko mogli oni dopełnić niezbędnych formalności – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.
Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy będzie koordynować katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. Pracownicy Inkubatora Rawa.ink obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 705 47 47, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53, 32 259 32 77, oraz mailem: rawa.ink@katowice.eu.
WIOSENNE PAKIETY OSŁONOWE W KATOWICACH SPEŁNIŁY SWOJĄ ROLĘ
Warto przypomnieć, że wiosną tego roku decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i ludzi świata kultury.
Co ważne, prawie wszyscy uprawnienie zdecydowali się skorzystać z zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 1.0. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł. Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.
Dodatkowo, dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Działalność Punktu jest kontynuowana i mogą z jego usług skorzystać katowiccy przedsiębiorcy.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *