Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

07 kwietnia, 2020

Przerwij koszmar w czterech ścianach! Rusza świętochłowicka koalicja przeciw agresji domowej

Czas walki z pandemią koronawirusa to również czas, w którym z uwagi na ograniczenia wolności przemieszczania się i kwarantannowania coraz większej liczby osób, w niezwykle trudnej sytuacji znalazły się osoby doświadczające przemocy domowej. Miasto Świętochłowice rozpoczęło kampanię „Przerwij koszmar w czterech ścianach!” adresowaną do osób krzywdzonych, agresorów oraz świadków przemocy. 7 kwietnia rusza m.in. całodobowy telefon interwencyjny.

Bezpieczeństwo mieszkańców to dla mnie absolutny priorytet. Dotyczy to nie tylko aspektu walki z koronawirusem, ale też skutków społecznych izolacji. Niezwykle ważne jest wsparcie osób, które zamknięte w czterech ścianach ze swoim oprawcą, muszą mieć pewność, że otrzymają pomoc. Sprawca natomiast musi wiedzieć, że nie uniknie odpowiedzialności za znęcanie się – podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, niezwykle niepokojące są dane o gwałtownym wzroście zgłoszeń przypadków przemocy domowej w państwach, które podjęły próby ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa zalecając zachowanie społecznego dystansu. Doświadczenia chińskich organizacji pozarządowych pokazują, że w okresie obowiązkowej kwarantanny liczba zawiadomień o przypadkach przemocy wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do danych dotyczących tego okresu w roku poprzednim.

Świętochłowicka kampania opiera się na następujących filarach:

budowaniu w osobach doświadczających przemocy pewności, że nie zostają pozostawione same sobie oraz oddania w ich ręce, narzędzi, dzięki któremu będą mogły poinformować innych o tym, że potrzebują pomocy;
rozładowywania napięcia i frustracji u sprawców przemocy domowej, którzy również będą mogli skorzystać z pomocy specjalisty;
wytworzeniu poczucia społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców oraz kształtowaniu wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka oraz przełamanie bariery psychologicznej związanej ze zgłaszaniem aktów przemocy przez ich świadków

Potencjalny wzrost liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii uzasadniają też czynniki psychologiczne. Lęk, narastające poczucie braku kontroli, utrata lub obniżenie dochodu – to wszystko może prowadzić do wybuchów agresji.

Nastał dla nas wszystkich bardzo trudny czas, rodzi się wiele napięć, złości, frustracji, jednak nie można być obojętnym wobec drugiego człowieka, wobec dziecka, osoby starszej, zwłaszcza, gdy doświadcza przemocy i niewłaściwego traktowania. Zawsze należy reagować na to, co złe, co niszczy czyjąś godność – podkreśla Katarzyna Michalak, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, który koordynować będzie działania w ramach kampanii.

W akcję włączyły się również Straż Miejska w Świętochłowicach oraz Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

Całodobowy numer interwencyjny dla ofiar, sprawców i świadków przemocy w Świętochłowicach: 509 398 668
Źródło: UM Świętochłowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.