Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Rada Miejska przyjęła budżet Bytomia na 2021 rok

Budżet Bytomia na 2021 rok wyniesie 1 mld 211 mln zł. Na inwestycje gmina przeznaczy aż 254 mln zł, czyli 21% całego budżetu. Wśród najważniejszych inwestycji, jakie będą realizowane w 2021 roku są m.in. modernizacje dróg, dokończenie inwestycji budowy lodowiska, inwestycje rewitalizacyjne w Śródmieściu, Rozbarku, Kolonii Zgorzelec, budowa i przebudowa dwóch przedszkoli oraz zakup sieci kanalizacji deszczowej. 21 grudnia bytomscy radni jednomyślnie podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu miasta Bytomia na 2021 rok.

Przyszłoroczny budżet Bytomia drugi rok z rzędu przekroczy 1 mld zł. To budżet stabilny, proinwestycyjny, ale też trudny do realizacji. Dzisiaj – ze względu na sytuację epidemiologiczną – musimy się wykazać ostrożnością i głęboką analizą strat, jakie mogą być poniesione przez gminę w przyszłym roku. To budżet, w ramach którego na inwestycje przeznaczymy 254 mln zł, z czego 110 mln zł to środki na zakup kanalizacji deszczowej. Przejęcie na własność gminy kanalizacji deszczowej pozwoli na unormowanie spraw związanych z jej eksploatacją, ale też na pozyskiwanie środków na niezwykle ważne inwestycje w budowę i naprawę kanalizacji deszczowej. Projekt budżetu Bytomia na 2021 rok po raz pierwszy od 2015 roku otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej bez uwag – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Kolejne miliony na inwestycje. Wśród nich lodowisko, drogi, budowa dwóch przedszkoli, rolkowiska czy wodnego placu zabaw
Jedną z najważniejszych inwestycji, jaką miasto zakończy w 2021 roku będzie niewątpliwie budowa nowej hali lodowiska przy ul. Pułaskiego 71.

To inwestycja, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy Bytomia, ale również młodzieżowe i seniorskie zespoły hokejowe. Warto podkreślić, że jej realizacja nie byłaby możliwa bez pozyskanych przez miasto środków z Ministerstwa Sportu – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Wśród kolejnych inwestycji, jakie realizowane będą w mieście w 2021 roku są zarówno te drogowe, jak i te służące poprawie infrastruktury miejskiej.

Przebudowana zostanie ulica Frycza-Modrzewskiego w Szombierkach od ul. Zabrzańskiej do granicy z Rudą Śląską, jak również ul. Nickla w Miechowicach – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

W budżecie miasta zaplanowane zostały także inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę blisko 21 mln zł. Wśród nich są takie inwestycje jak: przebudowa niecki basenu dla pływających przy ul. Wrocławskiej /450 tys. zł/, dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych DPS „Kombatant” /765 tys. zł/, budowa Przedszkola Miejskiego nr 58 w Miechowicach za kwotę 13,5 mln zł, rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 za blisko 2 mln zł, a także budowa rolkowiska przy ul. Pułaskiego obok nowej hali lodowiska za 3 mln zł oraz budowa wodnego placu zabaw w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla za 1 mln zł.

Budowa wodnego placu zabaw czy rolkowiska to inwestycje, o które upominali się mieszkańcy w ramach dwóch ostatnich edycji budżetu obywatelskiego. Wśród inwestycji sportowo-rekreacyjnych, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku, jest modernizacja i rozbudowa boiska treningowego wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Piłkarskiej. To inwestycja, która będzie realizowana z myślą o dzieciach, młodzieży i seniorach drużyny Polonii Bytom – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Niezbędnych modernizacji doczeka się także infrastruktura mieszkaniowa w Bytomiu.

Zmodernizowane zostaną między innymi budynki przy ul. Musialika, budynki w Śródmieściu za blisko 10 mln zł, budynki w Rozbarku za ok. 15 mln zł, kontynuować będziemy rewitalizację Kolonii Zgorzelec oraz Bobrka – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

W przyszłym roku kontynuowana będzie rewitalizacja budynku MDK nr 1, rozpoczną się prace rewitalizacyjne przy ul. Dworcowej, ul. Zaułek, ul. Mickiewicza. Warto podkreślić, że z 254 mln zł zaplanowanych na inwestycje w 2021 roku aż 110 mln przeznaczone zostanie na nabycie infrastruktury kanalizacji deszczowej.

Przejęcie przez gminę spraw związanych z deszczówką, umożliwi nam pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozpoczęcie inwestycji mających na celu modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej w mieście – mówi Michał Bieda.

Nie wszystkie jednak zaplanowane przez miasto inwestycji związane z rozwojem infrastruktury będą mogły rozpocząć się w 2021 roku.

Pandemia koronawirusa szczególnie odbija się na krajowej gospodarce, ale również inwestycjach, jakie planują samorządy, które muszą z nich rezygnować ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Tak jest w przypadku bytomskiego węzła przesiadkowego, którego budowę planowaliśmy w 2021 roku. Otrzymaliśmy informacje, że Urząd Marszałkowski, przenosi środki przeznaczone na tę inwestycję, na pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii – wyjaśnia Michał Bieda.

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego kwota 17 mln euro, która przeznaczona była pierwotnie na wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia, będzie przesunięta na pomoc na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 na terenie województwa śląskiego.

Brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie oznacza, że gmina zrezygnuje z realizacji budowy węzła przesiadkowego przy pl. Wolskiego – odłożymy jedynie w czasie realizację tego zadania. Będziemy starać się o pozyskanie tych środków w kolejnej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Zależy nam na powstaniu mniejszych centrów przesiadkowych w dzielnicach, o co wnosiliśmy już w 2017 roku. Gdyby wtedy nasz postulat nie został zignorowany, dziś moglibyśmy przystępować do ich budowy – dodaje Michał Bieda.

Rosną wydatki na edukację, opiekę społeczną, ochronę zdrowia oraz transport i mieszkalnictwo
Na oświatę łącznie wydamy w 2021 roku z budżetu miasta kwotę prawie ponad 340 mln zł /wobec planowanych na 2020 rok 320 mln zł/, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 330 mln zł /wobec planowanych na 2020 rok 315 mln zł/, zaś na gospodarkę mieszkaniową 133 mln zł /wobec planowanych na 2020 rok 124 mln zł/. Na transport i łączność z budżetu miasta w 2021 roku wydamy również więcej, bo około 60 mln /wobec planowanych 55 mln zł w 2020 roku/, zaś na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 206 mln zł /wobec planowanych na 2020 rok 74 mln zł/. Z kolei na działania związane z kulturą fizyczną miasto zaplanowało wydatki na kwotę ponad 32 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 8 mln zł oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową ponad 16 mln zł. Ogółem wszystkie wydatki w 2021 roku wyniosą łącznie 1 mld 211 mln zł.

Rosnące wydatki na bieżące funkcjonowanie miasta, a także konieczność realizacji najważniejszych inwestycji ma wpływ na deficyt budżetowy naszej gminy – mówi skarbnik miasta Ewa Tomczak. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy deficyt w wysokości około 74 mln zł. Pokryjemy go z długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który zaciągnięty został przez gminę jeszcze w 2016 roku oraz emisji obligacji komunalnych – dodaje.

Warto jednak podkreślić, że emisja obligacji nastąpi wyłącznie w sytuacji, kiedy gmina będzie pewna, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w 2021 roku i następnych latach.

Przypomnijmy również, że projekt budżetu miasta na 2021 roku, zanim został poddany pod obrady radnych Rady Miejskiej, otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Źródło: UM Bytom
Slajdy – Archiwum UM w Bytomiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *