Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Rozpoczęto wdrażanie Karty Mieszkańca Katowic

Fot.R.Kaźmierczak

Ostatnie dni to intensywne działania wdrażające Kartę Mieszkańca Katowic – podpisano umowę z firmą, która wdroży kartę, a także prezydent powołał komórkę w urzędzie odpowiedzialną za jej działanie. Wdrożenie karty mieszkańca to realizacja przedwyborczej obietnicy prezydenta Marcina Krupy. Jej głównym celem jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj odprowadzają podatki – co jest bardzo ważne z punktu widzenia budżetu miasta.

Karta będzie uprawniała do szeregu zniżek, a także będzie scalać wiele dodatkowych korzyści – z których niektóre już dziś funkcjonują, jak np. dodatkowe punkty w rekrutacji dzieci do żłobka. Karta ma na celu zmotywowanie mieszkańców do meldowania się w Katowicach, co wpłynie na zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnich dniach podpisano umowę z firmą, która wdroży system w Katowicach. Przygotowujemy się także pod kątem administracyjnym do uruchomienia systemu – pierwszym elementem jest powołanie komórki, która w strukturach urzędu będzie odpowiadać za działanie samego systemu. Pierwsze elementy projektu chcemy wdrożyć do końca maja, a do końca czerwca chcemy, by działały już wszystkie elementy Karty Mieszkańca Katowic
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że w strukturach wydziału polityki społecznej powołał referat ds. realizacji projektów społecznych, który będzie odpowiadał za działania związane z projektem Karta Mieszkańca Katowic.

Za dostawę sprzętu, oprogramowania do wydawania i personalizacji kart, dzierżawę terminali do weryfikacji kart, wdrożenie i utrzymanie Systemu Katowickiej Karty Mieszkańca Katowic wraz z asystą techniczną odpowiada Grupa LEW z siedzibą w Częstochowie, która wygrała przetarg na to zadanie. Wartość umowy zawartej 28 lutego 2020 roku to 1,55 mln zł. Umowa realizowana będzie w etapach: Etap I (wdrożenie podstawowych funkcjonalności) – do 28.05.2020, Etap II (wdrożenie wszystkich wymaganych funkcjonalności) – do 27.06.2020 r., Etap III (utrzymanie systemu i asysta techniczna) – 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji etapu II.

Katowicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej kolejności umożliwiać mieszkańcom Katowic korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji – w tym także dać zniżkę na bilet wstępu na baseny miejskie, których uruchomienie planujemy w najbliższych tygodniach. Ponadto karta będzie pełnić funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. W kolejnym etapie wdrażania mieszkańcy zyskają również możliwość tańszego parkowania oraz zniżki oferowane przez partnerów komercyjnych, którzy będą zainteresowani udziałem w programie – wyjaśnia prezydent Marcin Krupa.

W pierwszej kolejności akceptantami Karty mają być miejskie instytucje kultury:

• Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
• Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach,
• Muzeum Historii Katowic,
• Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
jak również:
• Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia,
oraz miejskie jednostki sportu:
• MOSiR (kąpieliska ORW „Bugla” i ORW „Rolna” oraz siłownie),
• Baseny miejskie, gdzie zgodnie z zapowiedzią prezydenta na podstawie karty bilet będzie kosztował 8 zł – normalny i 4 zł – ulgowy.

Zniżki będą definiowane procentowo jako upust od ceny normalnej lub kwotowo – jak w przypadku biletu wstępu na basen, gdzie na podstawie karty będzie przysługiwać zniżka 50% w stosunku do standardowej ceny. Zniżki będą jednak mogły podlegać ograniczeniu ilościowemu w danym czasie lub na dany rodzaj usługi (np. jeden koncert w miesiącu/roku w tym z uwzględnieniem założenia jednego biletu na wydarzenie na jedną Kartę mieszkańca, 3 wejścia miesięcznie w okresie wakacji, itp.).

Uprawnione do posiadania Katowickiej Karty Mieszkańca będą osoby:

• zameldowane na pobyt stały w Katowicach (bez względu na wiek),
• zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach (bez względu na wiek) i rozliczające swój podatek dochodowy w Katowicach (pod warunkiem osiągnięcia dochodu w roku poprzednim),
• rozliczające podatek dochodowy w Katowicach,
• przebywające w katowickich placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Sama karta będzie personalizowana i wydawana każdemu uprawnionemu do zniżek, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań, na okres 2 lat, z możliwością odnowienia. Karta ma potwierdzać jedynie uprawnienie do określonej zniżki i być ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

– Warunkiem ubiegania się o kartę mieszkańca w tym roku, w przypadku osób pracujących, będzie konieczność wykazania się rozliczaniem rocznego zeznania podatkowego PIT w Katowicach. Takie zeznania składane są co roku. To oznacza, że jeżeli mieszkaniec Katowic rozliczy w 2020 roku podatek PIT (za rok 2019) w innym mieście niż Katowice, to wtedy nie otrzyma karty mieszkańca w tym roku! Najwcześniej będzie się mógł o nią ubiegać dopiero po złożeniu PIT w Katowicach w 2021 roku
– zaznacza Ewa Lipka, rzecznik prasowy.

Warto zaznaczyć, że program „Karta Mieszkańca Katowic” zakłada, że tradycyjna plastikowa karta to tylko jedna z możliwości otrzymania zniżek. Głównie system zostanie oparty na nowoczesnych technologiach, z których już dzisiaj wielu z nas korzysta w przypadku komercyjnych programów lojalnościowych sklepów, kin, restauracji czy też innych instytucji. Takim rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym jest aplikacja mobilna, która także będzie działać w katowickim programie, natomiast innowacyjnością będzie możliwość kodowania zniżek na karcie płatniczej z naszego banku. W tym przypadku na naszej karcie zakodowane będą zniżki przysługujące nam jako mieszkańcowi Katowic i dzięki specjalnemu oprogramowaniu w terminalach dostępnych np. na basenie – będziemy automatycznie mogli skorzystać z dostępnych bonusów dla katowiczan.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.