Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Ekologia

26 listopada, 2020

Segregacja – drugie życie odpadów

Statystycznie w ciągu roku każdy Polak wytwarza ponad 300 kilogramów różnego rodzaju śmieci. Problem generowania tak dużej ilości odpadów jest powszechnie znany i wiąże się z naszym konsumpcyjnym stylem życia. Dlaczego ich segregacja jest taka ważna?

Większość kupowanych przez nas produktów jest wykonanych z plastiku, szkła, papieru, aluminium i innych metali. Są to tworzywa, które możemy ponownie wykorzystać, co oznacza, że posegregowane stają się wartościowym surowcem. Niestety wiele osób robi to niechętnie, a posiadanie kilku koszy w domu i odpowiednie umieszczanie śmieci w kolorowych kontenerach wciąż stanowi problem, dlatego warto przypomnieć sobie system segregacji odpadów.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, odpady segregujemy na pięć frakcji.

Pojemniki żółte przeznaczone są na metale i tworzywa sztuczne, a zatem wrzucamy do nich: plastikowe butelki, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, worki foliowe, torebki, plastikowe opakowania, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową oraz opakowania po środkach czystości czy kosmetykach. W pojemnikach zielonych powinny znaleźć się: szklane butelki po napojach i żywności, słoiki, a także szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemników niebieskich wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty czy papier biurowy. Brązowe pojemniki, tak zwane „bio”, są odpowiednie do wyrzucania wszelkich odpadków warzywnych i owocowych, resztek jedzenia, gałęzi drzew i krzewów, skoszonej trawy, liści, kwiatów, trocin oraz kor z drzew. Z kolei wszystko, czego nie możemy wyrzucić do wyżej wymienionych pojemników i nie stanowi to odpadu niebezpiecznego, wyrzucamy do odpadów zmieszanych, które znajdują się w pojemniku czarnym. Taki podział obowiązuje między innymi w Bytomiu, należy jednak pamiętać, że każda gmina sama ustala kolory pojemników, a zatem mogą się one nieco różnić. Ponadto istotne jest stosowanie się do kilku podstawowych zasad, a mianowicie: każde opakowanie, które chcemy wyrzucić, powinno być czyste i zgniecione przed wyrzuceniem; jeśli wyrzucamy spięte kartki papieru, należy usunąć zszywki; szklane opakowania powinny być wyrzucane w całości; a bioodpady należy wyrzucać bezpośrednio do pojemników, bez używania worków foliowych. Warte przypomnienia jest również to, że wszelkie odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach czy zużyty sprzęt AGD lub RTV, wyrzucamy do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc, które znajdują się na przykład w sklepach i aptekach. Istnieją też punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwane PSZOK-i, zorganizowane przez gminę. Każda gmina ma obowiązek udostępnienia informacji o nich na swojej stronie internetowej. Znając wszystkie zasady, okazuje się, że segregacja odpadów wcale nie jest taka trudna i uciążliwa, jak mogłoby to się na początku wydawać.

Niektórzy segregują odpady z pełną świadomością, inni robią to tylko dlatego, „bo tak trzeba”. Wciąż jednak istnieje przekonanie, że nie ma to większego sensu, gdyż posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza i powoduje, że nasza praca poszła na marne. Tymczasem to się zmieniło, a wszystko za sprawą nowoczesnych pojazdów odbierających śmieci, posiadających podział na różne przegrody, gdzie trafiają poszczególne odpady.

Zatem, jak się okazuje, nasz wysiłek ma sens i niesie za sobą wiele korzyści.

Po pierwsze, segregowanie odpadów sprawia, że płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek ten będzie kilkakrotnie wyższy. Zapewne już to przekonuje wiele osób, ale to dopiero początek zalet. Segregacja odpadów pozwala na dłuższe wykorzystywanie jednego wypiska śmieci. Obecnie budowane wysypiska muszą być odpowiednio zabezpieczone w celu zminimalizowania wpływu tego, co się tam znajduje, na środowisko. Wciąż można znaleźć tam żarówki, akumulatory, baterie, termometry czy lekarstwa, co w praktyce oznacza, że zgromadzone na wysypiskach śmieci zawierają mnóstwo bardzo groźnych substancji dla człowieka i środowiska. Co więcej, niektóre substancje wchodzą w reakcję, w efekcie czego powstają związki o działaniu toksycznym, które mogą dostać się do gleby czy wody. W związku z powyższym, budowa wysypiska o stosunkowo niewielkim wpływie na środowisko naturalne jest nie tylko czasochłonną operacją, ale też wymagającą sporych nakładów finansowych.

Z kolei segregacja pozwala na dłuższą metę uniknąć sytuacji, kiedy to niebezpieczne substancje trafiają do wody pitnej. Szkodliwość wysypisk wynika również z faktu, że zgromadzone w jednym miejscu śmieci wytwarzają różnego rodzaju gazy i nierzadko dochodzi do wybuchu. Konsekwencją jest powstawanie toksycznego pyłu i tym samym zwiększanie efektu cieplarnianego. Biorąc też pod uwagę ogromną ilość znajdujących się tam odpadów organicznych, śmieci stają się pożywieniem dla niektórych zwierząt, a te mogą przenosić dalej szkodliwe drobnoustroje.

Dzięki recyklingowi oszczędzamy energię, surowce i środowisko naturalne.

Jak się okazuje, każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny, 35 butelek PET to jeden nowy polar, 59 kilogramów makulatury ratuje jedno drzewo, a przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, co oznacza, że można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium, dlatego jest to takie istotne, gdyż jego produkcja z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Recykling szkła ogranicza zużycie piasku, dolomitu oraz sody. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to powstają one z pochodnych ropy naftowej. Jak wiadomo, zasoby ropy są ograniczone, a jej wydobycie jest bardzo kosztowne, dlatego też rozwiązaniem może być ponowne wykorzystywanie tworzyw sztucznych, jako wysokokalorycznych źródeł energii lub jako surowców wtórnych.

Segregacja odpadów ma wymierne korzyści dla nas wszystkich.

Przykładem mogą być statystyki dotyczące recyklingu aluminium, z których wynika, że ogranicza on zanieczyszczenia wody o 97% i obniża emisję trujących gazów do atmosfery o 95%. Zatem pamiętajmy, że segregowanie to nie wyrzucanie, tylko dawanie odpadom drugiego życia, co z pewnością przełoży się na ochronę naszego środowiska.

autor: Martyna Majewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *