Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

05 lutego, 2020

Seniorzy opracowali podręcznik jak organizować wolontariat


Poradnik „Metropolia przyjazna seniorom” to rekomendacje dotyczące aktywizacji poprzez wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału osób starszych w procesach współdecydowania. Został on przygotowany przez i z udziałem samych zainteresowanych, członków zespołu powołanego w ramach prac Metropolii. W poradniku znalazły się informacje dotyczące m.in. organizacji wolontariatu, przykłady dokumentów (np. umów o wolontariacie czy ankiet) oraz wskazówki, które pomogą w jak najlepszym przygotowaniu działań. Druga część poświęcona jest wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń osób starszych w procesach współdecydowania. Pokazano jak tworzyć i współpracować z radami seniorów.

Cieszę się, że to opracowanie powstało i wierzę, że doświadczenia i wskazówki przygotowane przez samych zainteresowanych będą wykorzystywane w pracach miast i gmin tworzących Metropolię oraz partnerów społeczno-gospodarczych – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Swojego zadowolenia nie kryje również Urszula Polubiec, przewodnicząca metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej.

Dzięki zaangażowaniu w prace metropolitalnego zespołu do spraw polityki senioralnej nasz głos jest bardziej słyszalny. Wiemy, że przed nami jeszcze sporo wyzwań i jesteśmy na nie gotowi. Podręcznik, który został przez nas przygotowany, daje jasne wskazówki w jaki sposób miasta i gminy Metropolii mogą wykorzystać olbrzymi potencjał i doświadczenie seniorów – podkreśla.Z kolei Ewa Kulisz, koordynator wolontariatu seniorów w Fundacji Park Śląski, zaznacza, że przed podjęciem decyzji o wolontariacie seniorów, najważniejszym jest odpowiedzenie sobie na pytanie: do czego wolontariusze będą nam potrzebni? W jaki sposób chcemy wykorzystać ich potencjał? Czasem pomysł na działanie przyciąga do pracy tych, którzy wcześniej nie mieli ochoty być wolontariuszami – mówi o swoim doświadczeniu pracy z seniorami Ewa Kulisz.

Nam wolontariusze-seniorzy w wieku od 60 do 87 lat pomagają np. przy okazjonalnych wystawach (po przeszkoleniu są kustoszami), przy robieniu ankiet satysfakcji (po przeszkoleniu są ankieterami, potem zliczają dane), przy obsłudze biegów, podając wodę i batony na punktach żywieniowych czy prowadząc szatnię dla zawodników – podaje kilka przykładów.W ubiegłym roku zespół zajmował się również  zagadnieniami związanymi z transportem i przestrzenią. Seniorzy prowadzili tzw. spacery badawcze. Spostrzeżenia zostały przekazane do Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz Departamentu Komunikacji i Transportu.

W nowych postępowaniach przetargowych, zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami, podtrzymane zostanie wym aganie dotyczące komunikatów głosowych na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu oraz usytuowania miejsc dla osób z niepełnosprawnościami w środkowej części pojazdów wraz z ich odpowiednim oznakowaniem. Ponadto w celu poprawienia czytelności rozkładów jazdy, montowane już teraz są wyświetlacze informacji pasażerskiej, natomiast statyczne rozkłady mają być przenoszone ze słupków do gablot w wiatach przystankowych, które stopniowo mają zyskać podświetlenie, co wpłynie na ich czytelność dla pasażerów.

Prace zespołu w 2020 roku koncentrowały się będą na wypracowaniu założeń do minimum dwóch usług publicznych skierowanych do seniorów.  Zespół ds. polityki senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“. Praca w nim ma charakter społeczny.

Materiał prasowy GZM

Możliwość komentowania jest wyłączona.