Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

14 kwietnia, 2020

Skrzynka na korespondencję przed Urzędem MiejskimW związku z obowiązującym stanem epidemii Urząd Miejski w Świętochłowicach pozostaje zamknięty dla mieszkańców, a kontakt z pracownikami jednostki odbywa się telefonicznie lub drogą mailową. Dla mieszkańców, którzy z różnych względów nie mogą skierować korespondencji w powyższy sposób, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Katowickiej 54 od jutra (15.04.2020 r.) zostanie wystawiona specjalna skrzynka na korespondencję.

Wielostronicową korespondencję należy spiąć lub umieścić w kopercie oraz powinna ona zawierać informację, do którego wydziału/biura/referatu jest kierowana. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta proszą o podanie w niej numeru telefonu kontaktowego w celu złożenia ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień.
Skrzynka na korespondencję będzie dostępna dla mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i na bieżąco opróżniana przez jego pracowników.
Ze względu na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników korespondencja zostanie poddana 48 godzinnej kwarantannie, a sama skrzynka będzie dezynfekowana.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lokalizacja skrzynki na korespondencję może ulec zmianie.

Pełen wykaz telefonów oraz adresów mailowych znajduje się na stronie:
http://www.swietochlowice.pl/zamkniecie-urzedu-miejskiego-w-swietochlowicach.html

źródło: UM Świętochłowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.