Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

22 stycznia, 2021

Śląskie inwestuje w badania

Wsparcie przedsiębiorców w minionym roku skupiało się przede wszystkim na działaniach, pozwalających MŚP utrzymać się na rynku, jednak województwo nie rezygnowało z realizacji konkursów zaplanowanych w ramach RPO WSL. Za kilka miesięcy wystartuje kolejny nabór dla przedsiębiorców na dofinansowanie prac B+R.
Jednym z priorytetów kończącej się perspektywy 2014-2020 jest inwestowanie w badania, zmierzające do wdrożenia innowacji przez rodzime firmy. Transformacja regionu nie może obejść się bez nowoczesnych technologii, których implementowanie staramy się wspierać za pośrednictwem funduszy unijnych również teraz, w trudnym czasie dla gospodarki na całym świecie. Z końcem 2020 roku Zarząd Województwa przyjął uchwałę, przyznającą dofinansowanie 21 podmiotom na kwotę ponad 40 mln złotych – informuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
Pierwotna pula przeznaczona na konkurs wynosiła 20 mln złotych, jednak Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o podwyższeniu alokacji. Udało się to zrobić nie po raz pierwszy. Mając na uwadze nowatorski charakter projektów, które często są wynikiem współpracy świata nauki i biznesu, czynimy starania, by dofinansować jak najwięcej tego typu przedsięwzięć. Dotacje wspomogą realizację projektów z dziedziny medycyny, ICT, energetyki czy OZE – dodaje Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.
Konkurs w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 został wydłużony, by wnioskodawcy mieli możliwość skompletowania odpowiednich dokumentów, dokończenia prac, realizowanych np. przez jednostki naukowe, uczelnie, których funkcjonowanie znacznie się zmieniło po prowadzeniu lockdownu. Do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wpłynęło 87 wniosków, ostatecznie do oceny merytorycznej trafiło 65 projektów.
Warto zaznaczyć, że musieliśmy dostosować proces oceny do wprowadzonych obostrzeń, jednocześnie nie chcieliśmy rezygnować z bardzo dobrego i sprawdzonego systemu w postaci paneli eksperckich, który doceniają przedsiębiorcy zgłaszający do nas swoje przedsięwzięcia badawcze. Do tej pory panele były spotkaniami face to face projektodawcy i ekspertów, oceniających wniosek. Podczas prezentacji w naszej siedzibie beneficjent miał możliwość odpowiedzi na pytania, co znacznie usprawniało proces oceny, ponieważ wszelkie wątpliwości można było rozwiać podczas takiej rozmowy. Jednym słowem – przedsiębiorca miał szansę uzupełnienia tego, co nie zostało zawarte w opisie projektu. W momencie wprowadzenia obostrzeń, dostosowaliśmy formę oceny do istniejących realiów, przekształcając ją w spotkania wirtualne na platformie. Wymagało to dużej elastyczności, zastosowania specjalnych zasad bezpieczeństwa, pozwalających na rzetelne przeprowadzenie całego procesu – wyjaśnia Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
W ramach konkursu, organizowanego przez ŚCP po raz dziewiąty, można było się starać o dwa rodzaje wsparcia – pierwszy typ projektu to fundusze przeznaczone na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza pieniądze dla firm, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje możliwość sfinansowania badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalno-rozwojowych.
Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 65 projektów, z czego dofinansowanie po podniesieniu alokacji ostatecznie uzyskało 21. Pierwotna pula przeznaczona na konkurs wynosiła 20 mln złotych, jednak w momencie podejmowania uchwały Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o podwyższeniu kwoty do ponad 40 mln złotych, dzięki czemu udało się przyznać dotację większej ilości przedsiębiorców.
Wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej ŚCP pod linkiem: https://scp-slask.pl/czytaj/rozstrzygniecie_konkursu_nr_rpsl_01_02_00_ip_01_24_02520.
W 2021 roku przewidziana jest realizacja kolejnego naboru w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (kwiecień), będzie to prawdopodobnie ostatni nabór tego typu w kończącej się perspektywie 2014-2020.

Źródło: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Zdjęcie: Pxhere

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *