Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

15 kwietnia, 2020

„ŚLĄSKIE POMAGA”

Zarząd Województwa Śląskiego dostrzega zagrożenia związane z epidemią covid19, w placówkach opieki całodobowej. Analiza doświadczeń płynących z innych krajów ale w szczególności z naszego regionu wskazuje jak istotne jest szybkie podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków zagrożeń w tych podmiotach.

„Jako pierwsi systemowo dostrzegliśmy problem, przeanalizowaliśmy ryzyka i najbardziej optymalne w obecnej sytuacji rozwiązania. Rozpoczynamy konkretne wsparcie dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej
– skomentował marszałek Jakub Chełstowski „w tym celu w ramach projektu „Śląskie Pomaga” uruchamiamy kwotę ponad 13 mln złotych na szybkie wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach oraz ich pracowników”

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie:

– finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,

– finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej

– doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15- 21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu : http://sp.rops-katowice.pl/ oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.
Zapraszamy do składania wniosków.
Źródło: UMWŚ

Możliwość komentowania jest wyłączona.