Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Solidarność apeluje


Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zaapelował do rządu, aby w ramach „Tarczy Antykryzysowej” firmy z sektora paliwowo-energetycznego zostały objęte nowymi regulacjami, które pomogą im przetrwać okres kryzysu będący skutkiem pandemii koronawirusa.


– Wszelkie programy naprawcze, jakie trzeba będzie w różnych branżach gospodarki wdrożyć w związku z kryzysem, będą musiały się opierać o bezpieczne dostawy taniej energii. A jedynym gwarantem taniej, a zarazem bezpiecznej energii jest rodzimy sektor paliwowo-energetyczny. Dlatego troska państwa o ten obszar powinna być szczególna
– ocenia Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGiE NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem Solidarności jednym z pierwszych działań rządu w tym obszarze powinno być zawieszenie wszelkich barier administracyjnych dla krajowych nośników oraz zawieszenie, a w niektórych przypadkach zniesienie obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorstw górniczych i energetycznych.

Ogromna wysokość tych danin, która od lat ma negatywny wpływ na kondycję finansową sektora wydobywczego i sektora energetycznego też, w tak głębokim kryzysie, jaki niewątpliwe nas dotknie, zamiast pomocą dla finansów publicznym, będzie przyczyną gospodarczej katastrofy – podkreśla przewodniczący.

NSZZ „Solidarność” od lat postuluje ograniczenie wymiaru obciążeń publicznoprawnych dla przedsiębiorstw górniczych i energetycznych. Negatywne perspektywy, jakie dziś rysują się przed spółkami wydobywczymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, a także spółkami okołogórniczymi i okołoenergetycznymi, powinny stanowić ostateczny argument na rzecz zawieszenia lub całkowitej likwidacji niektórych obciążeń. Pozwoliłoby to przetrwać ten trudny okres całej branży.

Treść pisma przekazano też reprezentantom Klubu Parlamentarnego PiS:

Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań łagodzących skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i stworzenie warunków odbudowy górnictwa i energetyki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki. Sytuacja ta stanowi wystarczającą podstawę do zawieszenia regulacji unijnych (podobnie jak dla sektora bankowego i motoryzacyjnego). Domagamy się równego traktowania podmiotów gospodarczych bez względu na ich potencjał. Od tego, jak zareaguje rząd, zależy dziś przyszłość setek tysięcy osób zatrudnionych w spółkach górniczych i energetycznych oraz firmach kooperujących – podkreślono w wystąpieniu KSGiE, największej branżowej struktury NSZZ „Solidarność”.

źródło: NSZZ Solidarność
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.