Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

04 października, 2018

ŚPR odsłania karty

fot. materiały prasowe ŚPR

 

W czasie dzisiejszej (4.10.2018) konwencji programowej, która miała miejsce w siemianowickim Parku Tradycji, przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej mówili o konkretnych planach dla regionu.

 

W pierwszej części głos zabrała dr Ilona Kanclerz, kandydatka na prezydenta Katowic. Przypominała, że ŚPR od początku aktywnie uczestniczyła w dyskusji o najistotniejszych sprawach. Jako przykład dr Kanclerz przywołała szczegółową merytoryczną opinię i krytykę rządowego „Programu dla Śląska” z propozycjami zmian, którą opublikowała partia kilka miesięcy temu.

-Jesteśmy młodą partią, ale czerpiemy z doświadczeń wielu śląskich stowarzyszeń i środowisk od lat działających na Śląsku.

Przedstawionych zostało sześć kluczowych punktów programowych, każdy z nich opatrzony stosownym hasłem.

Pierwszym z nich było ŚRÓDMIEŚCIE PLUS – plan przeznaczenia rządowych środków na rewitalizację centrów śląskich miast i zdewastowanych dzielnic i rozwiązanie problemu wszechobecnych pustostanów. Z tym planem wiąże się utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Rewitalizacji i zaangażowanie mieszkańców w rodzaj mikrorewitalizacji, mającej na celu ogólną poprawę jakości życia w miastach.

-Edukacja to zbyt poważna sprawa, by zostawiać ją rządowi w Warszawie.

W taki sposób Dr hab. Małgorzata Myśliwiec zaproponowała projekt JĘZYK SUKCESU, zakładający wprowadzenie m. in. dodatkowej lekcji języka angielskiego w podstawówkach, finansowaną w połowie przez samorząd województwa i samorząd gminy. Oprócz tego mowa była o wydłużeniu czasu pracy świetlic w szkołach, gdzie dzieci mogłyby rozwiązywać zadania domowe aby podręczniki zostawiać w szkole. Problem gigantycznych tornistrów, z którymi dzieci zmuszone są kursować na trasie dom-szkoła, szkoła-dom jest poruszany od lat, jednak jak dotychczas nikt nie wprowadził w życie skutecznego rozwiązania.

Trzeci plan zatytułowany PROSTO DO CELU, przedstawiciele ŚPR mówili o potrzebach skoordynowania transportu zbiorowego, m. in. utworzenie wspólnych biletów na pociągi, autobusy i tramwaje. Wiązałaby się z tym również zmiana tras niektórych linii autobusowych które obecnie zbiegają się dokładnie z trasami kolejowymi.

Kolejnym projektem partii jest tzw. WYGRANY LOS – aby zamiast „wydawać pieniądze na szkolenie wyczynowców, podnosić sprawność fizyczną jak największej grupy dzieci i wykorzystać sport jako narzędzie zapobiegania wykluczeniu dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych”. Innym ważnym punktem tego przedsięwzięcia miałoby być utworzenie „bonu na kulturę”, który ułatwiłby młodym ludziom z rodzin gorzej sytuowanych dostęp do bogatej oferty śląskich instytucji kulturalnych.

NAKRĘCENI NA ŚLĄSK to punkt który dotyczy budowy 450 km tras rowerowych z wykorzystaniem śladów po dawnej kolei wąskotorowej. Katowicki radny, Aleksander Uszok zaznaczył tu, że byłoby to największe tego typu przedsięwzięcie na skalę kraju. Część środków miałoby być docelowo pozyskanych z funduszy Unijnych.

Jako ostatni (last but not least) przedstawiony został plan SIŁA TOŻSAMOŚCI. ŚPR zapowiada dokończenie kodyfikacji języka śląskiego, nad którą miałaby czuwać powołana do życia Rada Języka Śląskiego. W założeniach mowa jest także o wspieraniu wydawnictw, które publikują książki pisane po śląsku i o Śląsku. Również systematyczne wprowadzanie do szkół edukacji regionalnej.

 

Na koniec działacze ŚPR podkreślili, że sześć zaprezentowanych podczas konwencji punktów programu, to nie puste obietnice, a strategie w stu procentach możliwe do realizacji przez samorząd.

 

fot. materiały prasowe ŚPR

Możliwość komentowania jest wyłączona.