Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

ŚPR walczy o głos w mediach regionalnych

Przewodniczący zarządu Śląskiej Partii Regionalnej Marek Nowara, wystosował dwa listy otwarte: do Dyrektora Katowickiego Oddziału Telewizji Polskiej S. A. oraz do Prezesa Zarządu Radia Katowice.

W listach tych zwraca uwagę, że od lat w Polskich mediach regionalnych nie ma miejsca dla żadnych partii, za wyjątkiem tych zasiadających w sejmie w Warszawie. Przypomina również, że w katowickim TVP program „Forum Regionu” w którym głos mieli przedstawiciele wszystkich opcji politycznych zasiadających w sejmiku, został w maju 2016 roku przekształcony w program „Optyka polityka”, w którym dyskutanci pochodzą wyłącznie z partii ogólnopolskich.

Taki stan rzeczy, zapewne nieprzypadkowo, wyłącza z debaty publicznej przedstawicieli wszystkich bez wyjątku ugrupowań regionalnych.

Poniżej pełna treść jednego z listów:

 

„Szanowny Panie Dyrektorze,

w Sejmiku Województwa Śląskiego zasiadają radni różnych ugrupowań, którzy reprezentują konkretne grupy mieszkańców naszego regionu. Oddziały regionalne telewizji publicznej powinny być przestrzenią, w której głos każdego z tych środowisk jest słyszalny. W przeszłości zasada ta była respektowana przez władze katowickiego oddziału TVP, czego doskonałym przykładem był, cieszący się dużą popularnością, program „Forum Regionu”, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich opcji politycznych zasiadający w sejmiku. Niestety od maja 2016 roku program ten został zastąpiony innym, pn.: „Optyka polityka”. Zmianie uległa nie tylko nazwa, ale także formuła programu, w którym do głosu dopuszczono jedynie partie zasiadające w Sejmie. Wykluczyło to z debaty publicznej przedstawicieli śląskich regionalistów reprezentowanych w sejmiku przez klub Ruchu Autonomii Śląska. Pomimo protestów stan ten trwa do dzisiaj.

Kilka tygodni temu zarejestrowana została Śląska Partia Regionalna, którą założyli działacze różnych środowisk regionalnych. Z kolei 21 maja br. klub radnych RAŚ przekształcił się w klub Śląskiej Partii Regionalnej. Tym samym radni ŚPR zasiadają w sejmiku wojewódzkim i tworzą koalicję rządzącą województwem śląskim.

Śląska Partia Regionalna reprezentując znaczącą część mieszkańców regionu, powinna korzystać z dostępu do publicznych mediów, funkcjonujących dzięki publicznym środkom, także tym pochodzącym od śląskiego podatnika. Mieszkańcy z kolei mają prawo do rzetelnej, obiektywnej informacji.

W związku z powyższym domagamy się udziału w debacie publicznej na antenie kierowanej przez Pana stacji na równorzędnych zasadach z partiami ogólnopolskimi, zwłaszcza w programach publicystycznych takich jak wspomniana „Optyka polityka”. Tym samym domagamy się zaprzestania obecnych praktyk dyskryminujących część radnych sejmiku, a przede wszystkim wiele tysięcy mieszkańców regionu, których przedstawiciele nie są dopuszczani do audycji w TVP3.

 

Z wyrazami szacunku
Za  Zarząd Śląskiej Partii Regionalnej
Marek Nowara – Przewodniczący Zarządu”

Możliwość komentowania jest wyłączona.