Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

03 kwietnia, 2020

Środki na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej


Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprosiło gminy do aplikowania o granty w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Świętochłowice otrzymały 100 tys. zł dofinansowania.

Środki z grantu można przeznaczyć na sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, tablety) niezbędny do nauki zdalnej. Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).

Doposażenie szkół, nauczycieli, a zwłaszcza uczniów w sprzęt ma ułatwić prowadzenie zdalnych lekcji, a jak wiadomo, w czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Głównym kryterium przydziału kwot dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego była liczba uczniów. Świętochłowice znalazły się w gronie miast o najwyższej kwocie dofinansowania – 100 tys. zł. W ciągu najbliższych dni sprzęt ma trafić do uczniów świętochłowickich szkół.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

źródło: UM Świętochłowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.