Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

21 sierpnia, 2020

Stan rekrutacji na studia w Uniwersytecie Śląskim

20 sierpnia zakończyła się w Uniwersytecie Śląskim rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. W naborze podstawowym w katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnych było 112 programów rekrutacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz 17 na studia jednolite magisterskie. Rejestracja podstawowa na rok akademicki 2020/2021 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie trwała od 15 lipca do 20 sierpnia. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych będą ogłaszane od 25 sierpnia.


Popularność kierunków

W systemie IRK wpisało się do tej pory 14 046 kandydatów, którzy dokonali łącznie 19 556 rejestracji(analogiczny moment rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 – 18 445 rejestracji). Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: psychologia 1488 zarejestrowanych osób, prawo 1347 oraz filologia angielska, gdzie na wszystkie oferowane specjalności zarejestrowało się łącznie 2471 osób.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:

· realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 12,4

· psychologia: 12,5

· filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim:10

· filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja: 9

· filologia angielska, specjalność: język biznesu: 9

· reżyseria: 8,0

· filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim: 7,0

· zarządzanie zasobami ludzkimi: 6,6

· filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim: 5,8

· filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego: 5,60

· prawo: 5,3

· filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE): 5,10

· logopedia: 5,0

· filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw: 4,90

· filologia romańska, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej: 4,90

Wśród nowości edukacyjnych oferowanych w tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem cieszy się kierunek architektura informacji: 4,5 kandydatów na 1 miejsce.

Wyniki rekrutacji

Kandydaci będą otrzymywali wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK od 25 sierpnia, jak również na opublikowanych na stronie internetowej listach rankingowych. Dokładne dni i godziny publikacji list ujęte są w harmonogramie przy każdym kierunku w katalogu IRK. Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, listy widoczne będą tylko dla zarejestrowanych w systemie IRK kandydatów.

Składanie dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w dziekanatach poszczególnych jednostek. Dokładne adresy, dni i godziny przyjmowania dokumentów zostaną podane przez poszczególne komisje rekrutacyjne i udostępnione na opublikowanych listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się na większości kierunków w sposób tradycyjny. Podczas składania dokumentów w tym roku z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Możliwość komentowania jest wyłączona.