Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

28 maja, 2019

„Stosując Przemoc Okazujesz Niemoc”

„Stosując Przemoc Okazujesz Niemoc”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza osoby zajmujące się problematyką przemocy na konferencję pn. „Stosując Przemoc Okazujesz Niemoc”, która odbędzie się w dniu 30.05.2019r. w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 7.

Program konferencji

10.00 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości.
10.15 „Psychologia sprawcy przemocy” – Wojciech Twardowski, psycholog, terapeuta
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ w Tarnowskich Górach.
10.45 „Konsekwencje prawne stosowania przemocy” – Lidia Dolibóg, prokurator
Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.
11.15 Przerwa kawowa.
11.45 „Celowość i skuteczność prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz
psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie” –
Janina Lizis, Maja Banasik, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
12.15 „Edukacja profilaktyczna w kontekście działań Policji podejmowanych w przypadku
wystąpienia przemocy w rodzinie” – aspirant sztabowy Adam Cichowski,
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.
12.45 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Zespołu Interdyscyplinarnego.
12.55 Występ artystyczny zespołu MaTg z Tarnowskich Gór.
13.15 Zakończenie konferencji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.