Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Straż Graniczna apeluje, aby sprawdzić swoje dowody osobiste


Od początku wakacji funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie zezwolili na wylot z kraju 15 obywatelom Polski. Powodem braku zgody na opuszczenie kraju były unieważnione dowody osobiste. Funkcjonariusze apelują więc o sprawdzenie swoich dokumentów.

Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych. Jeśli udajesz się w podróż zagraniczną, upewnij się, że masz ważny dowód osobisty lub posiadasz inny ważny dokument podróży np. paszport. Najczęstszą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych są nieaktualne dane. Zdarza się, że właściciele dokumentów zmieniają swój stan cywilny, a co za tym idzie nazwisko. Każda zmiana danych w dowodzie osobistym wiąże się z obowiązkiem wymiany dokumentu. W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej każdorazowo weryfikują okazany im dokument.
Zgodnie z zeszłoroczną nowelizacją Ustawy o dowodach osobistych, jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski. Wówczas jedynie ważny paszport umożliwi mu przekroczenie granicy.
Dowody osobiste widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.
Straż Graniczna zaleca, aby przed wyjazdem na zagraniczny urlop sprawdzić i potwierdzić poprawność swoich danych, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). Pomocna w tym będzie strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony

Możliwość komentowania jest wyłączona.