Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

02 kwietnia, 2020

Świadek Historii – konkurs

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza do zgłaszania kandydatów do I edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju.

Nagroda przyznawana jest corocznie w oddziałach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. W 2020 r. wyróżnienie po raz pierwszy przyznane będzie przez katowicki oddział IPN. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania katowickiego oddziału IPN.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.
Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne w załącznikach oraz na stronie głównej Instytutu Pamięci Narodowej. Wnioski należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach ul. Józefowska 102 40-145 Katowice Więcej informacji na stronie IPN.
Źródło: IPN Katowice

Możliwość komentowania jest wyłączona.