Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

17 marca, 2020

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

17 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. W tym roku świętowany jest w cieniu globalnej pandemii.

Ogólnoświatowe obchody Dnia Pracy Socjalnej organizowane są z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w trzeci wtorek marca każdego roku. Pierwszy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (ang. World Social Work Day) zorganizowano w 2007 roku, w związku z trwającymi obchodami jubileuszu 50-lecia Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych. Pierwsze obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej (27 marca 2007) odbyły się pod hasłem „Praca socjalna to tworzenie świata nowych wartości” (ang. Social Work: Making a World of Difference). Pod hasłem pozytywnych zmian, które kreuje profesjonalna praca socjalna, obchodzono w 2006 roku również jubileusz 50-lecia IFSW – organizacji utworzonej w trakcie Międzynarodowej Konferencji Pracowników Socjalnych w Monachium w 1956 roku. Motto „Tworzenie świata nowych wartości” miało podkreślić fakt, że pracownicy socjalni pomagają wprowadzać pozytywne zmiany w życie osób i społeczności, którym pomagają. Tę myśl odzwierciedlało logo 50-lecia IFSW oraz temat pierwszego Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

Pierwszym obchodom Światowego Dnia Pracy Socjalnej w Polsce
towarzyszyła promocja tego wydarzenia w Portalu OPS.pl oraz kilka lokalnych wydarzeń m.in. seminarium zorganizowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu oraz spotkanie i projekcja filmu dokumentalnego pt. Zawód: Pracownik Socjalny, które Ruch Pracowników Socjalnych „Pomarańczowa Inicjatywa” zorganizował w Domu Kultury Śródmieście (DKŚ) w Warszawie.

Wydarzenie to ma kilka stałych elementów, należą do nich: wybór tematu, plakat, wideo przekaz, podejmowane działania, podsumowanie na podstawie informacji napływających z krajów, gdzie nawiązano współpracę w ramach WSWD. Od kilku lat tematyka Światowego Dnia Pracy Socjalnej odnosi się do treści Globalnego Planu Działania dla Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego (Global Agenda for Social Work and Social Development). Globalna Agenda jest wspólnym przedsięwzięciem Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (IASSW) oraz Międzynarodowej Rady Pomocy Społecznej (ICSW). Jednym z owoców rozpoczętej w roku 2010 współpracy jest cykliczny Raport o Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznym. Pierwszy taki raport powstał w 2014 roku. (ang. Report on Social Work and Social Development: Promoting Social and Economic Equalities 2014″)

W Polsce przykładem takich działań było zorganizowanie seminarium w Legnicy przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy oraz seminarium zorganizowane we Wrocławiu w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w Światowym Dniu Pracy Socjalnej wysłała natomiast List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podobne wydarzenia towarzyszyły obchodom WSWD w wielu krajach Europy i innych rejonów świata. Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Austrii zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli studenci kształcący się w zawodzie pracownika socjalnego. Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Rumunii zorganizowało spotkanie w siedzibie Parlamentu. Pracownicy socjalni w Gruzji zorganizowali zaś spotkania i skierowali do Rzecznika Praw Zabezpieczenia Społecznego oświadczenie pt. „Prawo każdej osoby do zabezpieczenia społecznego – głównym celem praw człowieka”. Bardzo uroczyście i kameralnie zarazem świętowali w roku 2014 pracownicy socjalni w Armenii. W siedzibie Armeńskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych zorganizowano spotkanie z „tortem i szampanem”! (wh)
ŹródłoL PFZPSiPS

Możliwość komentowania jest wyłączona.