Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Gospodarka/Polityka

20 lutego, 2019

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Ubogich zawsze będziecie mieli u siebie….

Dzisiaj, 20 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej ustanowiony przez ONZ w 2007 roku. Dzień ten obchodzony jest między innymi po to, aby promować działania prowadzące do zmniejszenia bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwrócić uwagę na problem ubóstwa, braku godnego i pełnego zatrudnienia, dyskryminacji ze względu na płeć, ograniczonego dostępu do świadczeń społecznych dotykający dosyć dużą część ludności świata.
Jeśli chodzi o nasz kraj, to według danych Eurostatu które zostały przedstawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce najszybciej spada poziom ubóstwa a w okresie od 2008-2017 spadł o 11%. Zmniejszyło się też zagrożenie ubóstwem relatywnym do poziomu 5,61 mln osób i obserwuje się jego zmniejszenie w 2017 roku aż o 872tys. w porównaniu do roku 2016.
Zmniejszenie ubóstwa relatywnego o 48% oraz ubóstwa skrajnego o 98% nie ma jednak zbyt wielkiego przełożenia na zmniejszenie klientów Pomocy Społecznej. Zmieniły się bowiem formy udzielania wsparcia i pomocy.Faktem jest, że ilość wydanych decyzji pozytywnych o przyznaniu zasiłków pieniężnych zdecydowanie zmniejszyła się, co jest zasługą m.inn. programu ,,Rodzina 500+”. Natomiast poziom deprywacji oraz niepodejmowania pracy przez dorosłych członków rodziny jest niezadowalający.
Widać, że nadal jest wiele do zrobienia w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, a uznanie potrzeby podejmowania działań przez międzynarodową społeczność jest nadal aktualna.

Rita

Możliwość komentowania jest wyłączona.