Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

06 stycznia, 2020

Święto Objawienia Pańskiego

Święto Objawienia Pańskiego zwane inaczej Świętem Trzech Króli, to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Już w III w. Kościół Wschodni nadaje mu szczególne znaczenie. Tego dnia Kościół grecki obchodził Boże Narodzenie jako uroczystość Epifanii, tzn. zjawienie się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia. W Kościele Zachodnim ślady owego święta odnaleźć można pod koniec IV w., jednakże odbywały się w nim niezależnie od święta Bożego Narodzenia.
Kościół pierwotny mówi o Trzech Magach, którzy symbolizować mają właśnie Kościół, świat pogański oraz całą rodzinę ludzką, pośród której pojawił się Jezus Chrystus. I właśnie przedstawiciele owej wielkiej ludzkiej rodziny przychodzą z krańców świata, aby oddać pokłon Panu Wszechświata. Aby podkreślić uniwersalność misji Chrystusa, wśród Trzech Magów (Królów), umieszcza się właśnie ich przybyszów z Afryki, Azji i Europy, na znak, że Zbawienie bowiem dotyczy wszystkich ras bez wyjątku.
Święty Mateusz krainę Magów nazywa – „Wschodem”. W czasach Chrystusa „Wschód” rozumiany był jako obszar leżący na wschód od rzeki Jordan, a były to: Arabia, Babilonia, Persja. Przybysze byli prawdopodobnie astrologami, medykami. Byli to ludzie zamożni, ale i wielce pobożni, mogli być także naczelnikami swych plemion. Pochodzili oni z Persji, a do Betlejem przywiodła ich cudowna gwiazda. Wielce prawdopodobne jest, iż otrzymali oni także nadprzyrodzone oświecenie,otrzymali ogromną łaskę wiary. Przybysze byli pierwszymi poganami, dlatego święto Trzech Króli nosi urzędową nazwę ustanowioną przez Kościół – Objawienie Pańskie, gdyż Mesjasz objawił się także ludom pogańskim. Trzej Królowie przybyli do Betlejem i oddali hołd Dzieciątku ofiarowali złoto prawdziwemu Królowi, kadzidło wiecznemu Kapłanowi oraz mirrę Temu, który będzie cierpiał za grzechy świata.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się w uroczystość Objawienia Pańskiego kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: “Christus mansionem benedicat”.
Obecnie w Święto Objawienia Pańskiego od 9 lat na ulicach miast polskich organizowane są Orszaki Trzech Króli czyli zbiorowe jasełka. Z roku na roku liczba ich się zwiększa, gdyż dzień 6 stycznia jest ustawowo dniem wolnym.
W dawnych czasach Dzieciątku złożyli dary Trzej Mędrcy. Obecnie my złóżmy Panu pokłon w święto Objawienia Pańskiego, powierzając mu w darze swoje życie – przybywając z różnych zakątków świata. Maria Wandzik

Możliwość komentowania jest wyłączona.