Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Kultura

26 lutego, 2020

Święto organizacji pozarządowych

Już w najbliższy czwartek 27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja, aby przypomnieć, czym dokładnie jest popularna NGO.

Organizacje pozarządowe powstają z inicjatywy osób prywatnych. Działają w interesie publicznym, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie zysku, tylko działanie na rzecz wybranego interesu.

NGO jest tak wiele, że często nazywane są trzecim sektorem (obok publicznego i rynkowego). W polskim prawie definicję zawiera art. 3 ust. 2 z 24 kwietnia 2003 roku: organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.
Weronika Herzog

Możliwość komentowania jest wyłączona.