Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Nauka

11 stycznia, 2021

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – 84. rocznica działalności

W poniedziałek 11 stycznia 2021 r. – w 84. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Obchody, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyły się w formie zdalnej. Nie zabrakło jednak stałych fragmentów uroczystości. Zgodnie z tradycją odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne – dyplomy odebrało zdalnie 24 naukowców. Nadano także 5 tytułów profesorów honorowych zasłużonym dla uniwersytetu emerytowanym nauczycielom akademickim. W ramach wydarzenia premierowo zaprezentowany został również nowy wirtualny spacer po uczelnianym kampusie. O oprawę artystyczną zadbał akademicki chór oraz prof. Tadeusz Trzaskalik, który wykonał na fortepianie cykl 8 wariacji Ludwiga van Beethovena.
W wydarzeniu uczestniczyli zdalnie m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duchowieństwa i wspólnot wyznaniowych, korpusu dyplomatycznego, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. Obecni online byli również profesorzy honorowi, promowani doktorzy i doktorzy habilitowani, a także absolwenci uczelni. W wydarzeniu uczestniczyli także słuchacze Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku i mali studenci z Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Uroczyste posiedzenie Senatu UE Katowice, życzenia i listy gratulacyjne
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz hymnu państwowego. Władze uczelni: rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, prorektor ds. nauki i rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak oraz prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek połączyli się z gośćmi z auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Uroczyste posiedzenie Senatu, powitaniem społeczności akademickiej i przybyłych gości oraz przemówieniem, otwarła rektor prof. Celina M. Olszak. – „11 stycznia to dzień, w którym wszyscy razem: studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy i absolwenci uczelni oraz osoby związane z uniwersytetem wspólnie świętują sukcesy. Jest to także dzień uhonorowania ogromnego wysiłku włożonego w przygotowanie rozpraw doktorskich oraz prowadzenie postępowań habilitacyjnych. Rozwój naukowy pracowników uniwersytetu jest jednym z priorytetów naszej uczelni. Wynika on z zadań postawionych uczelniom wyższym przez Ministerstwo, ale także ze Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako rektor uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby doceniając Państwa wkład w rozwój nauki i Uniwersytetu, stworzyć naszym naukowcom możliwie najlepsze warunki do tego rozwoju” – mówiła. Na zakończenie, życząc całej społeczności akademickiej radosnego świętowania, dodała: – „Niech Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodzone (…) dla upamiętnienia rocznicy pierwszej inauguracji w 1937 r. będzie dla nas symbolem radości, dumy i poczucia wspólnoty, a także budowania tradycji i marki uniwersytetu.”

Na ręce rektor prof. Celiny M. Olszak zostały złożone liczne gratulacje i życzenia, w tym prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W liście premier, obok podziękowań i życzeń dla społeczności uczelni, zaznaczył: – „Z podziwem obserwuję, jak na przestrzeni lat katowicka uczelnia nie ustaje w pracy pozwalającej ciągle lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nowoczesnym uniwersytetem społeczny świat. Szczególne uznanie budzi zdolność bliskiej współpracy z biznesem, która umożliwia akademickiej wiedzy zderzyć się z praktyką i daje pasje studentom nie tylko do poszerzania horyzontów naukowych, ale również staje się trampoliną do kariery zawodowej. Akademia była niegdyś skarbnicą wiedzy dostępną dla nielicznych – dziś jest źródłem, z którego dobrodziejstw czerpać może cale społeczeństwo. Państwa uczelnia jest prawdziwym wzorem akademii otwartej na świat (…)”.

W czasie uroczystości życzenia za pośrednictwem nagrań złożyli także przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych: przewodniczący, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr. hab. Maciej Żukowski, wiceprzewodniczący, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dr. hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. dr. hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.
Życzenia dla społeczności akademickiej przekazał także dyrektor Caritas Polska ks. Maciej Iżycki a specjalny list wystosował również najstarszy rektor senior katowickiej uczelni – prof. dr hab. Jerzy Rokita, rektor w latach 1982-1990, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Promocje doktorskie i habilitacyjne oraz nadanie tytułów profesorów honorowych
Część uroczystości poświęconą wręczeniu promocji doktorskich i habilitacyjnych poprowadził prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Maciej Nowak. Wręczono 15 dyplomów habilitacyjnych oraz 9 dyplomów doktorskich w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse. Ślubowanie w imieniu promowanych złożyła dr Ewelina Papaj‑Wlisłocka, a podziękowania w imieniu doktorów i doktorów habilitowanych podczas swojego przemówienia przekazała dr hab. Julia Włodarczyk.
Święto uczelni było także okazją do wręczenia dyplomów profesorów honorowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na mocy uchwał Senatu z 2020 r. tytuł otrzymali: prof. dr hab. Ewa Kieżel, prof. dr hab. Zdenek Mikolas, prof. dr. hab. Zofia Mielecka-Kubień, dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE, dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE. W imieniu zasłużonych profesorów honorowych wystąpiła prof. Ewa Kieżel.

Występ fortepianowy i wirtualny spacer po kampusie
Mimo zdalnej formy, Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uświetnił przygotowany na tę okazję krótki występ. Cykl 8 wariacji Ludwiga van Beethovena, którego temat zaczerpnięty został z opery Gretry’ego – „Ryszard Lwie Serce”, zaprezentował profesor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tadeusz Trzaskalik.
Podczas obchodów Święta Uczelni głos zabrali także przewodnicząca Parlamentu Studenckiego, Justyna Gołąbek oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów, Marcin Tuszkiewicz. Na koniec zaproszono wszystkich na wirtualny spacer po kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który jest doskonałą okazją – szczególnie w czasie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 – do obejrzenia budynków, wnętrz sal wykładowych i terenu uczelni, bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej informacji:

Nowy wirtualny spacer po kampusie UE Katowice
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/nowy-wirtualny-spacer-po-kampusie-ue-katowice.html

Zdjęcia i relacja z uroczystości
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/swieto-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach-10.html

Promocje doktorskie i habilitacje
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/promocje-doktorskie-i-habilitacje.html

Nadanie tytułów profesorów honorowych
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/nadanie-tytulu-profesora-honorowego.html

Kalendarium / historia UE Katowice
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/o-uczelni/kalendarium.html

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku (1936 r.), jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną.

Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w językach polskim i angielskim, na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, ponad 8000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Działalność naukowo-badawcza UE Katowice prowadzona jest w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a realizowana jest w ramach czterech Kolegiów: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.

Uczelnia konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Jest pierwszą uczelnią na Śląsku z międzynarodową akredytacją instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Obecnie stara się o kolejne akredytacje międzynarodowe: AACSB – dla uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business (studia drugiego stopnia).

Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk. W swojej ponad 80-letniej tradycji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił ponad 80 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów.

źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *