Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+
Zdrowie

30 listopada, 2020

Szpital Śląski w Cieszynie otwiera nowy obiekt – kompleks leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc

Szpital Śląski w Cieszynie ukończył modernizację Pawilonu III, w którym uruchomił Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, a także poradnie specjalistyczne dedykowane tym oddziałom. Obiekt wyposażony jest w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny i spełnia najwyższe wymogi sanitarne w zakresie chorób zakaźnych. Już w najbliższych dniach Pacjenci zakażeni COVID-19 będą leczeni właśnie w tym miejscu. To kolejna po modernizacji SOR, lądowisku dla helikopterów ratunkowych czy pracowni kontenerowej TK i RTG, inwestycja cieszyńskiej placówki. Projekt o wartości ponad 15 mln złotych udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom z NFOŚiGW w Warszawie, środkom własnym oraz wieloletnim staraniom Dyrekcji placówki i otrzymanym wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Z uwagi na przygraniczną lokalizację Szpitala Śląskiego inwestycja ma też znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju. W poniedziałek, 30 listopada 2020 r. odbyło się otwarcie i prezentacja obiektu z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty Cieszyńskiego oraz Burmistrza Miasta Cieszyna. Otwarcie zmodernizowanego Pawilonu III symbolicznie nawiązuje do 110. rocznicy jego powstania, gdyż pierwsze jego otwarcie miało miejsce 7 grudnia 1910 r.
Dyrekcja Szpitala Śląskiego od kilku lat podkreślała wyraźną potrzebę utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w regionie Śląska Cieszyńskiego. Wynikało to bowiem zarówno z przygranicznej lokalizacji szpitala, ale także znacznej odległości od ośrodka posiadającego podobne oddziały, bowiem w województwie śląskim brakuje tego typu placówek. Cieszyńska lecznica rozpoczęła prace nad modernizacją i przebudową Pawilonu III już w 2013 roku, ale do zakończenia inwestycji i utworzenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc konieczne było pozyskanie funduszy zewnętrznych.
Przebudowa i modernizacja Pawilonu III była potrzebna i pilna. Od samego początku przyświecał nam cel utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób płuc. Jesteśmy obecnie jedynym ośrodkiem w subregionie południowym, którego zakres leczenia obejmuje właśnie te choroby. Warto dodać, że Szpital Śląski, dzięki położeniu przygranicznemu, stanowi naturalny filtr epidemiologiczny, co potwierdza słuszność i potrzebę tego projektu. W obliczu obecnej sytuacji epidemicznej, inwestycja ta będzie stanowiła istotne wsparcie w walce z pandemią, zapewniając już teraz 52 łóżka dla chorych na COVID-19 – zaznacza Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Kluczowe wsparcie finansowe
Prace modernizacyjne obejmowały dwa etapy. Pierwszy, który rozpoczął się w 2013 roku poprzedzony pracami projektowymi, obejmował dobudowę wraz z termomodernizacją budynku. Środki na termomodernizację (w tym ogrzewanie budynku i wymiana okien) pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dobudowę zrealizowano zaś ze środków własnych Szpitala. Etap drugi rozpoczął się w czerwcu 2019 roku i był możliwy dzięki determinacji Dyrekcji Szpitala Śląskiego. W 2019 roku władze Samorządu Województwa Śląskiego przyznały placówce dotację w wysokości 6 mln zł na ten cel. Stanowiło to 50% wartości prac. Warunkiem przyznanego wsparcia finansowego było jednak zabezpieczenie przez Powiat Cieszyński jako organu tworzącego, pozostałych 50% kosztów inwestycji. Powiatowe władze natychmiast podjęły decyzję
o wsparciu Szpitala Śląskiego i przyznały pozostałe 6 mln złotych. Cała inwestycja ma wartość ponad 15 mln zł.
Szpital Śląski w Cieszynie pełni bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów, nie tylko z subregionu południowego, ale także pozostałych mieszkańców naszego województwa. Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc było zatem konieczne, aby zapewnić pacjentom specjalistyczną opiekę medyczną w tym zakresie. Samorząd Wojewódzki przekazał kwotę 6 mln złotych, wspierając placówkę w dokończeniu inwestycji i tym samym, przyczynił się do polepszenia jakości usług medycznych na Śląsku – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.
Nowy obiekt będzie uzupełnieniem szerokiej oferty medycznej Szpitala Śląskiego i odpowiadać będzie na potrzeby mieszkańców Cieszyna i okolic.
Dbamy o nasz Szpital, ponieważ czujemy się odpowiedzialni za zdrowie mieszkańców z terenu powiatu cieszyńskiego. Dla mnie, jak również dla całego Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, ważny jest fakt,
że region Śląska Cieszyńskiego dysponuje szpitalem wielospecjalistycznym na najwyższym poziomie, w tym również zapewniającym nowoczesne leczenie przeciwwirusowe dla chorych z naszego regionu. Mam świadomość faktu, żeby utrzymać obecny status quo, cały czas musimy inwestować w cieszyńską lecznicę, dlatego z pełnym przekonaniem współfinansowaliśmy tę ważną inwestycję przeprowadzoną w naszej placówce. Wszyscy wiemy, że w każdym powiecie nadgranicznym ze względu na jego położenie geograficzne oraz przekraczanie przez podróżujących granic, istnieje poważna potrzeba posiadania nowoczesnego oddziału zakaźno-obserwacyjnego. Obecnie w czasie trwającej pandemii widzimy słuszność podjętej przez nas decyzji. Zmodernizowany oddział wpłynie na polepszenie diagnostyki oraz na sprawniejsze leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi
– mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.
Najwyższe standardy nowego oddziału
W zmodernizowanym Pawilonie III, w którym utworzono Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, znajdują się 24 komfortowe sale dla chorych, każda z łazienką. 14 sal wyposażonych jest w dodatkową śluzę zabezpieczającą przed transmisją wirusów. Budynek spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa stawiane przed tego typu oddziałami. Dysponuje także nowoczesnym systemem wentylacji z możliwością wytworzenia stref podciśnieniowych. Ma to na celu dodatkową ochronę personelu przed ekspozycją na czynniki zakaźne unoszące się w powietrzu.
W obu oddziałach utworzono również specjalny system komunikacji wizualno – głosowy, dzięki któremu personel ma stały kontakt z pacjentem. Dodatkowo z systemu głosowego mogą również korzystać odwiedzający pacjentów, którzy dodzwonią się bezpośrednio na salę chorych. Na parterze budynku zlokalizowane będą dedykowane oddziałom poradnie specjalistyczne.
Zakres prac w historycznym obiekcie
Ukończone właśnie prace obejmowały m.in. montaż wentylacji, dobudowę dwóch szybów windowych oraz budowę ścianek działowych. Wykonano też nową instalację wodno-kanalizacyjną, hydrantową, nowoczesną instalację do dezynfekcji ścieków, a także instalację elektryczną, gazów medycznych oraz teletechniczną z możliwością łączenia się z pacjentami w salach chorych. Zakupiono także nowe meble, łóżka, wykonano oznakowania oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Zadbano również o otoczenie wokół budynku, powstały nowe nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone – mówi Adam Śliż,
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Warto przypomnieć, że Pawilon III to obiekt o bogatej historii, sięgającej roku 1910 i czasów cesarstwa Austro-Węgier. Wzniesiony został z inicjatywy hrabiny Gabrieli Thun und Hohenstein. Wyposażony był w salę operacyjną, mieścił też oddział dziecięcy. Obecnie budynek objęty jest ochroną konserwatorską, co oznacza, że wszystkie prace modernizacyjne musiały być realizowane zgodnie z odpowiednimi wymogami. Otwarcie zmodernizowanego Pawilonu III właśnie teraz nawiązuje do 110. rocznicy jego powstania, które datowane jest 7 grudnia 1910 r.
Rozwój Szpitala Śląskiego
Ostatnie lata dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie to czas intensywnego rozwoju i wielu pozytywnych zmian. Placówka dysponuje m.in. jednym z najlepszych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w regionie, posiada najwyżej położone na szpitalu lądowisko dla helikopterów ratunkowych w Polsce, dysponuje dwoma aparatami TK, w tym specjalistyczną pracownią kontenerową TK i RTG na potrzeby pacjentów z COVID-19 i utworzyła także, tak potrzebne w obecnych czasach Centrum Zdrowia Psychicznego. Szpital posiada również wykwalifikowany personel niosący fachową pomoc mieszkańcom powiatu cieszyńskiego i okolic, który stale podnosi swoje kompetencje i zdobywa nową wiedzę. Ostatnie przedsięwzięcie – uruchomienie w Pawilonie III Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc to kolejna inwestycja zapewniająca zabezpieczenie opieki medycznej w regionie cieszyńskim na najwyższym poziomie w oparciu o nowoczesne warunki
i specjalistyczny sprzęt medyczny. Inwestycja przełoży się zarówno na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, jak również warunki pracy personelu szpitala.
Szpital Śląski w Cieszynie w ostatnich latach, każdy rok kalendarzowy zamyka niezwykle ważnymi dla placówki inwestycjami. W październiku 2018 roku, po modernizacji otwarto nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, a z kolei w listopadzie tego samego roku uruchomiono instalację fotowoltaiczną
o mocy 137,1 kWp. Rok 2019 zakończył się jedną z kluczowych inwestycji placówki – otwarciem lądowiska dla helikopterów ratunkowych. Teraz Szpital Śląski rok 2020 zamyka uruchomieniem zmodernizowanego Pawilonu III z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc, a także poradniami specjalistycznymi dedykowanymi tym oddziałom.

Źródło: Instytut Publico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *