Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Szybciej i wygodniej przez Śląsk


Modernizacja DK-44 w Tychach zakończona, jeszcze tylko odbiory i ruch zostanie otwarty.
Przebudowa 2-5 kilometrowego odcinka drogi, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, dwa przejścia podziemne dla pieszych, a także nowy bezkolizyjny węzeł, rozdzielający ruch tranzytowy od lokalnego. To najważniejsze efekty zakończonej modernizacji fragmentu drogi krajowej nr 44 biegnącej przez Tychy.

Trwająca blisko trzy lata przebudowa 2,5-kilometrowego odcinka ulicy Oświęcimskiej to największa w ostatnich latach drogowa inwestycja w Tychach i jedna z większych w województwie śląskim.
– Jej realizacja wymagała ogromnego nakładu pracy i zaangażowania wielu osób. Dziś możemy cieszyć się piękną, szybszą i, co najważniejsze, bezpieczną drogą, która będzie służyła nam przez długie lata. Dziękuję wszystkim za wytrwałość i życzę szerokiej drogi – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
1880 ciężarówek z asfaltem
Całość prac obejmowała łącznie 2,5 km drogi na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej (w rejonie fabryki FCA). W ramach inwestycji drogę przebudowano na całej jej szerokości. Prace rozpoczęto od przygotowania podłoża oraz podbudów o łącznej grubości około 80 cm i dopiero na tak przygotowanej powierzchni można było układać trzy kolejne warstwy asfaltu.
Nawierzchnia asfaltowa została dostarczona na teren budowy przez 1880 pojazdów. Łącznie na modernizowanym odcinku drogi ułożono ponad 51,5 tys. m kw. mas bitumicznych oraz dodatkowo 6 tys. m kw. masy asfaltowej w kolorze czerwonym, którą użyto do budowy ścieżek rowerowych. Inwestycja dotyczyła bowiem nie tylko modernizacji samej jezdni – wzdłuż całego odcinka powstał nowy chodnik a także jednostronna ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach zadania posadzono 76 drzew oraz 4614 sztuk krzewów na wyspach centralnych rond.
Bezpiecznie i bez korków
Szczególne znaczenie dla całej modernizacji miało przeniesienie ruchu pieszego do dwóch podziemnych tuneli.
– Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, poprawić płynność ruchu i do minimum ograniczyć ryzyko wypadków na ruchliwej trasie – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach ds. realizacji inwestycji.
Nowe przejścia powstały w rejonie ulic Długiej i Kościelnej. Z obu mogą korzystać zarówno piesi jak i rowerzyści. – Przez Tychy prowadzi jeden z kluczowych odcinków drogi krajowej nr 44 w województwie śląskim. Na dobę przejeżdża nią średnio kilkanaście tysięcy samochodów. Bardzo istotne jest, by ruch odbywał się tu płynnie i co najważniejsze, bezpiecznie – mówi Artur Kruczek.
Jednak bez wątpienia najistotniejszym punktem całej przebudowy jest, bezkolizyjny węzeł łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną.
Ruch na dwóch poziomach
W miejscu, gdzie dawniej ruch tranzytowy mieszał się z lokalnym, wkrótce kierowcy pojadą nowo wybudowanym dwupoziomowym, bezkolizyjnym węzłem.
– Węzeł zapewni sprawne połączenie z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w podstrefie tyskiej KSSE oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele a także miastem Bieruń – wyjaśnia Arkadiusz Bąk. – Ruch tranzytowy poprowadzony został górą obiektu, a lokalny odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach. Wyspa każdego z nich ma średnicę 50 metrów.
Góra nowego węzła, którą biegnie główna nitka trasy, została oddana do użytku końcem 2019 roku, a aktualnie kończą się odbiory układu drogowego pod obiektem. Jest to ostatni element przebudowy.
Nie oznacza to jednak, że na DK-44 żaden drogowiec już się nie pojawi. Niebawem ruszy demontaż tymczasowego ronda na ul. Turyńskiej w rejonie fabryki FCA, które obsługiwało ruch w czasie przebudowy. Ponadto prowadzone będą roboty porządkowe, wykończeniowe oraz ostatnie poprawki zlecone w odbiorze. Nie będą one jednak wpływać na płynność ruchu.
Pomogła Unia Europejska
Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez unijnego wsparcia. Przebudowa 2,5-kilometrowego fragmentu tyskiej DK-44 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE. Pozostała cześć to wkład własny miasta Tychy. Wykonawcą inwestycji była firma Eurovia.

fot: Eurovia Polska S.A.
Źródło: MZUiM Tychy

Możliwość komentowania jest wyłączona.