Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

Termin zgłaszania kandydatów do I edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” przedłużony

Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania kandydatów do I edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”. Nagroda ta przyznawana jest corocznie w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, w końcu nadszedł czas na Katowice.

„Świadek Historii” to wyróżnienie honorowe przyznawane instytucjom, organizacjom oraz osobom fizycznym, które najbardziej zasłużyły się dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego, jak również wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju.

Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przyznaje nagrodę obywatelom polskim, osobom niebędącym obywatelami polskimi, a także pośmiertnie.
Wszyscy, którzy chcieliby zgłosić swojego kandydata z obszaru działalności katowickiego oddziału IPN, mogą to zrobić, poprzez wypełnienie wniosku zawierającego dane personalne kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć, wraz z kopiami dokumentów, które mogłyby je poświadczyć. Ponadto do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres katowickiego oddziału IPN do 3 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata znajdą Państwo na stronie głównej Instytutu Pamięci Narodowej.

autor: Martyna Majewicz

Możliwość komentowania jest wyłączona.