Kontrast

A A A A

Rozmiar tekstu

A-   A+

TO JUŻ 37 LAT

Msza święta w pobliskim kościele pw. Św. Piotra i Pawła, a potem złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na Dzwonnicy Gwarków.Tak — zgodnie z wieloletnią tradycją — uczczono w czwartek (31.08.) 37. rocznicę podpisania porozumień strajkujących robotników z komunistyczną władzą. Ich efektem było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a później analogicznych związków rolników indywidualnych,  inteligencji oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Gospodarzem uroczystości był przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego — Jan Jelonek. Wśród skromniejszej z roku na rok liczby uczestników imprezy obecny był również przewodniczący lokalnego koła Stowarzyszenia Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej w Stanie Wojennym Regionu Śląsko–Dąbrowskiego — Zbyszek Klich. Kwiaty pod tablicą złożyli m.in. poseł Jerzy Polaczek, starosta Krystyna Kosmala, burmistrz Arkadiusz Czech i przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” — Alferd Bujara.

W 1980 roku komunistyczna władza zawarła porozumienia z komitetami strajkowymi w czterech miastach: Szczecinie (30.08.), Gdańsku (31.08.), Jastrzębiu–Zdroju (3.09.) i Katowicach (10.09).  Co ciekawe — jak się później okazało — na czele trzech pierwszych komitetów stali tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Jedynym „czystym” przewodniczącym okazał się Andrzej Rozpłochowski z Huty Katowice. Legalna działalność „Solidarności” i NZS trwała do 13 grudnia, kiedy to komunistyczna junta pod wodzą Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stan wojenny. Większość działaczy związkowych trafiła do ośrodków internowania, część zeszła do podziemia i ostatecznie zakończyła działalność w wiezieniu. NSZZ „Solidarność” reaktywowano w 1989 roku na mocy tzw. porozumień „okrągłostołowych” w Magdalence pod Warszawą. (to)

Możliwość komentowania jest wyłączona.